DİNİMİZE MAL EDİLEN HURAFELER

1. Bir genç askere giderken evden çıkmadan önce bir dilim ekmeğin yarısını yer, diğer yarısını da yemeyip evde bırakırsa, artan ekmek onu çağıracağı için, asker kazaya belaya uğramadan evine geri döner.
2. Yolculuğa çıkarken arkasından aynaya su serpilirse o yolcu kazaya uğramaz.
3. Biri gurbete giderken arkasından su dökülürse hem kazaya uğramaz, hem de gurbetten çabuk döner.
4. Bir kişi sabunu başka birine elden verirse, acı olaylar görülür veya iki kişi arasına düşmanlık girer.
5. Evliliğin ilk günü (gerdek gecesi) erkek veya kadın, hangisi önce uyursa, o eşinden daha evvel ölür.
6. Bir erkekle bir kadın evlendikleri zaman gerdek gecesi hangisi daha evvel diğerine tokat vurursa onun sözü daha çok dinlenir.
7. Gök gürlerken buğday anbarlarına el ile vurulursa hasat çok olur.
8. Soğan kabuğuna basılırsa fakirlik gelir.
9. Nar tanelerini yere düşürmeden yiyenler cennete girer.
10. Tarla veya bahçede bitkiler hastalanmış ise, nedenini araştırmak yerine, tarla sahibinin güneş doğmadan önce, tarlasının etrafını koşarak dolaşması halinde, tarladaki hasta bitkiler bir haftada iyileşir.
11. Çeltik ekilen arazinin etrafı, eşeğe binmiş bir kimse tarafından Kur-an okunarak dolaşılırsa, o araziye DOLU yağmaz.
12. At nalı asılan yere nazar isabet etmez.
13. Önünde “beştaş oyunu” oynanan eve fakirlik girer.
14. Otururken ayak sallanırsa, alacaklı kapıya gelir.
15. Cezvede su içilirse zengin olunur.
16. Kefen diken iğne kırılmalıdır. Zira ölümü ve uğursuzluğu celbeder.
17. Ayakkabılar ters dönerse, şeytan üzerinde namaz kılar.
18. Gece sandık açmak, kendi mezarını açmaktır. Yani ölümü çağırmaktır.
19. Cenaze çıkan ev ile çevresindeki evlerin suları dökülmelidir. Çünkü Azrail kılıcını o sularda yıkar. Sular pislendiği için içilmez.
20. KUR-AN’I Kerimin manasını bilmeden, anlamadan okuyanlar da; manasını bilerek okuyup, Allah’ın neler istediğini anlayıp, anladıkları Allah’ın emirlerini uygulayıp ‘erdemli kul’ olanlar gibi cennete girerler.

YUKARIDAKİ SÖYLEMLERİN HEPSİDE HURAFE, HEPSİDE, SADECE CAHİL CUHELANIN İNANACAĞI UYDURMALARDIR.

Hurafe Nedir?
Hurafe boş, batıl inanışlar anlamına gelir;
Asılsız rivayetler ve efsanelerdir.
Dinde olmayan ve sonradan dine eklendiği belli olan (bidat) asılsız inançlardır.
Uğursuzlukla ilgili inanışlar ve yorumlardır.
Olağan davranışları etkilemek ve tabiat düzenini değiştirmek için yapılan büyülerdir.
Üfürükçülük ve yatırlardan medet ummaktır.
Muska ve nazarlıklarla değişim yapmaya inanmaktır.
Hurafelerin büyük bir kısmı dinle ilgilidir.
Çağımızda bile çok bilinen “dünya düzdür” hurafesine bile inanan zavallılara rastlanmaktadır.
Hurafelerin birçoğu çocuksu inanışlardır.
Dinin temel inançlarıyla çeliştiğinde hurafecilik küfre kadar gidebilir.
Bazı ‘Töredir’ diye yapılan eylemlerde bile hurafe görülebilir.
Gelenek ve göreneklerle karışmış hurafeler de vardır.

BU CEHALET;
ANCAK HERKESİN KENDİSİNİN BİZZAT KUR-AN’I OKUYUP, BUNLARIN ORADA OLMADIĞINI, BUNLARA İNANMANIN GÜNAH OLDUĞUNU BİZZAT GÖRMESİ İLE,
VEYA GERÇEKÇİ EĞİTİM İLE YOK EDİLE BİLİR.