İLK TEKTANRILI DİN, GÖKTANRI [GOGTENGRİ] DİNİ’DİR.

GökTürk Devleti’nin inandığı TekTanrı’lı GÖKTANRI dininin şartları:

GökTanrı DinindeBUNLARI YAPARSAN sana Huri vardemiyor…

Kadın istediği kişi ile evlenirdiyor…

“Kadına ve çocuğa dokunma” diyor…

“Savaş esiri olarak al yatağa at” demiyor.

“TÜRK ATALARIMIZ TÖRELERİ TAŞA KAZIYIP YAZMIŞLAR”

BİLGE KAAN’IN YAYINLADIĞI, GÖKTÜRK’LERİN EN ESKİ GÖKTANRI ANAYASASI: “TÖRE”

1. Tengri (yaratan) Tektir. Adı: GogTengri
2. Her kim ki, GogTengri’den kut almak dilerseniz, başkasına yakarmayın, GogTengri’ye yakarın.
3. Bir İl(Ülke), bir Kaan, bir Tengri..
4. Bir kın’a 2 kılıç girmez. Bir hatun 2 er alamaz ve bir budunda 2 töre olmaz. Töre tektir. Töre kesin ve keskindir. Kim ki, töreye uya kutlanır. Kim ki, töreye kıya, katlanır..
5. Hiç kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur.
6. Bir çoban sürüsünden, bir er ailesinden, bir Kaan budunundan sorulur.
7. Her er eşine, atına, pusatına sahip çıkacak.
8. Ana-babaya ve ataya tazim(saygı) duyulacak.
9. Hısımına sarılacak, komşusunu gözeteceksin.
10. Er kişi yalan söylemeyecek.
11. Mal çalan, mülk çalan 2 misliyle ödeyecek. Hesabı ya malıyla ya canıyla sorulacak.
12. Kim ki, bir ırza musallat olursa, canından olacak.
13. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak.
14. Cenkten beri duran ya da kaçan tamuya(cehenneme) uçacak.
15. Aman dileyene kılıç üşürülmeyecek, sığınana arka dönülmeyecek.
16. Baş kaldıranın başı alınacak, ama hak isteyenin hakkı verilecek.

17. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak.
18. Kin ve gururdan uzak olunacak.
19. Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak.
20. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak.

21. Kızı isteyen Kaan da olsa, bey de olsa, kız kendi istediğine verilecek.

22. Gereksiz yere ağaç kesmek, suyu kirletmek suçtur.
23. Bilmeyip de “bildim” demeyeceksin, bilene danışacaksın.
24. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın.
25. Kusur görmeyecek, kusur aramayacaksın.
26. Güçlüyken affet, zayıfken sabret.
27. Töre yazgısına asi olma.
28. Yaptığın iyiliği unut, yapılan iyiliği unutma.
29. Herkes adaletle iş görecek.
30. Her ne edersen et, yargılanacağını her daim akılda tut.
31. Milletine yaban kalma. İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma.
32. Kaan (Devletin başı) o dur ki, adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa, İl(vatan) yok olur. İl olmazsa, budun insana kul olur.
33. Ey Türk Oğuz Beyleri, ey Milletim işitin! “Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin İlini ve töreni kim bozabilir?”

            (#BilgeKaanYazıtı #OrhunIrmağı yakınları, #Ötügen-#Moğolistan)

Daha Tek Tanrılı Musevi, İsevi ve İslami inançlar gelmeden önce Türk’ün TekTanrı inancı ve töresi vardı. (Töre: kanun demektir)