TÜRKİYE’DE YAŞAYAN HERKES TÜRK ADI ALIR

Vatanında barışla mutluluk diliyorsan,
Şöyle bir bak geriye tarihi biliyorsan.
Türkiye’de yaşayan herkes Türk adı alır,
Herkesin dili, dini, kökeni onda kalır.

Milletim hiç bir ırkı zorla getirmemişti,
İşgalden kaçan bize sığınmaya gelmişti.
Buyur ettik sofraya, kimseyi kayırmadık,
Nerelidir sormadık, renklere ayırmadık.

Düşman Kafkas yurdunu işgal edip gelince,
Gürcü Abaza Çerkez “biz de Türküz” deyince,
Sığındı ülkemize bizi seçen Kafkasya,
Tatar Türkmen Çeçen Laz olduk biz Küçükasya.

Arap Acem Kürt geldi, gösterdi Türk’le birlik,
Her türlü meslek yaptı, sağladı büyük dirlik.
Kimisi paşa oldu, hatta Cumhurreisi,
Bin yıldır beraberiz, Rum’uyla, Ermeni’si.

Kovulan Yahudi’yi getirdik İspanya’dan,
Örnek verdik dünyaya Mevlana’yı Konya’dan.
Dilin dinin senindir, at içinden kaygıyı,
Esirgemez bu millet inançlara saygıyı.

Köken nedir bilmeden hepimiz yumruk olduk,
Evlendik hısım olduk, sevgi bağıyla dolduk.
Erkeği, kadınıyla öldük aynı siperde,
Özlüyoruz maziyi o birliktelik nerde?

Haydi silkelenerek kendimize gelelim,
Milli birlik ruhuyla yeniden dirilelim.
O gün yeni önderin peşine takılırız,
Yedi düveli yine pençemize alırız.

Kaybedecek hainler bize gülecek talih,
Siper olur düşmana Laz Arnavut Kürt Salih.
Günü gelince dünya bu birliği görecek,
Türk düşmanı olanlar hep hizaya gelecek.

Sulh için gerekirse akacaktır kanımız,
Atamızın emri var, BARIŞ’tır sloganımız.

Andımızı okuyan herkes bize kardeştir,
“Ne Mutlu Türküm” diyen bizdendir bize eştir.

Türkiye’de yaşayan herkes TÜRK adı alır,
Herkesin dili, dini, kökeni onda kalır.
“Türküm” diyemeyenler, T.C. kimlik taşımaz,

Taşıyorsa, alçakça dini ırkı kaşımaz!

Aptullah Esirci