HÜKÜMRAN MİLLETTİR, HÜKÜMDAR DEĞİL.

Ey gece sultanı! göçtü karanlık,
Güneş doğdu, zulüm kalamaz artık,
Hürriyet ne imiş şimdi anladık.

Hür olmak isteriz ortadan çekil;
Hükümran millettir, hükümdar değil!

Ey kanlı padişah! Yoktur esaret,
İnsana yakışan yalnız hürriyet;
Yetişir kendine şimdi bu millet.

Sana yok ihtiyaç ortadan çekil;
Hükümran millettir, hükümdar değil!

Bütün başka yurtlar gitti ileri,
İstibdattan ötrü biz kaldık geri,
Kölelik yüzünden olduk serseri.

Durmakta hakkın yok, ortadan çekil;
Hükümran millettir, hükümdar değil!

Milletin elinde ne varsa kaptın,
Evleri yakarak saraylar yaptın;
Allah’ı unuttun şeytana taptın.

Sevmiyoruz seni, ortadan çekil;
Hükümran millettir, hükümdar değil!

Zindana attın hep münevverleri,
Menfaye yolladın peygamberleri,
Gömdün Mithat, Kemal gibi erleri.

Şimdi hep anladık, ortadan çekil;
Hükümran millettir, hükümdar değil!

Ziyâ GÖKALP

C. KUDRET: Ziya Gökalp, s.55-56
(Cumhuriyet, 21.10.1924, sayı 164)