YÖNETİCİ YURDANUR GÜRSOY APARTMAN PARASINI İADE ETMEYİP ZİMMETİNDE TUTUYOR

Yurdanur GÜRSOY, yöneticiliği döneminde koruma ve kollama için kendisine emanet edilen apartmanın sakinlerinin, Genelkurul kararıyla kendisine yetki verilmediği halde, mutat harcamalar dışında yetkisiz satın almalar ve yetkisiz bazı uygulamalar yaptığı görülmüş, fatura yada heyet tarafından imza altına alınmış tutanak belgeleri bulunamamış olduğundan, kasadan açık verdiği tespit edilmiştir. Gürsoy’un açık verilen miktarı apartman kasasına iade etmesi istenmiş, bu parayı halen iade etmeyip, emanete ihanetle zimmetine geçirmiş olduğu parayı elinde tutmaktadır. Y.Gürsoy, Yanda resmi görülen  uyduruk  kağıdı fatura olarak dosyaya koyarak suç işlemiştir.
Sataşmacı bir kadın olarak bilinen Yurdanur Gürsoy, Aynı apartmanda oturan, herkesin ortak malı olan bahçede köpeğini gezdiren bir sakine “KÖPEĞİNİ BAHÇEDE GEZDİRME” diyerek sataşmış, polis müdahalesine sebep olmuş, yine müşterek bahçede masada oturan apartman sakini erkeklere “ORADA OTURMAYIN” diyerek sataşmakta isim yapmıştır.
Not: Hesaplarda suistimal Belgeleri gazetemizde mevcuttur..

Y O R U M L A R       :