YA TARİH TEKERRÜR EDERSE, ASIL SUÇ SEÇİLENDE Mİ, SEÇENDE Mİ?

Ekonomik iflasını açıklayan Osmanlı Devleti’nin 1881 yılında bütün varlıklarına el konuldu.

İğneden ipliğe Yahudi, İtalyan, Ermeni, Fransız tacirler İstanbul’a dolmuştu.

Abdülhamid bu kadar borcun üzerine yeni borçlar ekledi. Osmanlı 15 defa büyük borç aldı. Ama faizini bile ödeyemez olmuştu.

Osmanlı’nın hazinesine el koyan Avrupa, bugün
“İstanbul Erkek Lisesi” olan binaya “Duyun-u Umumiye” Başkanlığını yerleştirip borçları tahsil etmeye çalıştı. Yani hazine ecnebilerin yönetimine geçti.

Borçlar ödenmedikçe Abdülhamid Avrupa’lı tefecilere Tekel İdaresini verdi, teker teker milli varlıkları kaybettik;

Demir yolları, iplik, fındık, pamuk, kömür, tekstil, demir çelik, tuğla kireç… ne iş varsa Avrupalılara satıldı.

Haliç ecnebi fabrikalarla doldu. Tarlabaşı, Avrupa’dan gelen tüccarların görkemli evleriyle bezendi.

Zenginler İstiklal Caddesi ve Sıraselviler’e yerleşti. Bugün İstanbul’da gördüğümüz şahane binaların çoğu o dönemlere aittir.

Türkler ise yüzlerce yıldır tamir gören yamalıklı bohçaya benzer tahta evlerde otururdu. Bu evler Fatih ve Süleymaniye’nin arka sokaklarında bulunurdu.

Abdülhamid döneminde Yüzlerce kilise ve sinagog açıldı…

İşte o tarihte Avrupa’dan gelen zenginleri ağırlamak için 5 yıldızlı bir otel yaptılar: Pera Palace.

Pera Palace Rumca, “YOKUŞ SARAYI” demek.
Fransa’dan trene binip Sirkeci’de inen Avrupa jet sosyetesi tren garından bu otele Türk hamalların sırtında özel tahtlarla taşınırdı.

Aslında batı emperyalizmi İstanbul’u Vahdettin döneminde değil, Abdülhamit döneminde çoktan ele geçirmişti.

Atatürk, Cumhuriyeti kurduğunda Türklerin elinde sadece çarık kalmıştı.

Sanayi ve tarım hamlesi başlattı.

Yerli malı haftası o tarihte başladı, çocuklarımız milli üretimin ve milli kalkınmanın önemini anlasın diye.
Türklere ait banka bile yoktu.

Adında Osmanlı olan banka bile ecnebilerindi. İşbankası bu yüzden kuruldu.

Osmanlı Devletinin iflas ilan ettiği meşhur
RAMAZAN KARARNAMESİ (Nisan 1876)
Vergi gelirlerinin devredildiği
MUHARREM KARARNAMELERİ (1879 ve 1881’deki iki kararnamedir)
Pek bilinmez, gündeme de getirilmez.
Hep saklanır…

Dolmabahçe sarayı 1856,
Çırağan sarayı 1863,
Beylerbeyi sarayı 1864,
Yıldız sarayı 1880’de yapılmıştır.

Yani Osmanlı’nın çöküş döneminde.
Dünya;
Sanayiye,
Eğtime,
Bilime
ağırlık verirken,

Osmanlı çöküşü gizlemek için saray yapımına ağırlık vermiş.

Umarım, sonumuz aynı olmaz!
Ali Aksakal