TÜRKLERİN İSLAMA DÖNÜŞ NEDENİ

EĞER TÜRKLER MÜSLÜMAN OLMASAYDI, ARAP MİLLETİ DE, ARAP KÜLTÜRÜ DE YAŞIYOR OLAMAZDI.

Türkler olmasaydı, Arap diye bir millet yaşıyor olamazdı.

Türklerin en büyük tarihi hatası, *Arap kültürü ile tanışmak ve onu yaşatmak* olmuştur.

Bu dutum Türklerin LİDERE BİAT GELENEĞİ’nin sonucudur.

Karahanlı Devleti döneminde, amcasına isyan eden SALTUK BUĞRA HAN, Müslüman SAMANİLER’in yardımı ile iktidarı 924 yılında ele geçirdi.

Bu asi ruh, ona yardım eden İranlı Samaniler’in teşviki ile İSLAMI, devlet dini olarak seçti.

O tarihten itibaren, TÜRKLER’in kaderi değişti.

Türkler, İslamı iranlı hocalardan öğrendiler. Samani hocalar, bildikleri kadarıyla öğretmeye çalıştılar. Zerdüşlük inancından katkılar yaptılar. Kuran’da olmayan, KABİR AZABI, sırat köprüsü gibi uyduruk katkılar.

Türkler;

Zerdüşt abdesti alıyor.

Zerdüşt namazı kılıyor. Kurbanı, İslamın şartı zan ediyor.

Türkler, İslamı tam anlamıyla öğrenemediler.

Bu gün dahi, İslamı tam anlamıyla bilenlerin sayısı binde bir dahi değildir.

Tam anlamıyla İslamı öğrenemedikleri için, şarlatanlar bize arapçayı “KUTSAL LİSAN” olarak kabul ettirmeyi başardılar. İslamın Araplara inmiş bir din olması nedeniyle Arapları “NECİP ULUS” olarak kabul ettirdiler.

Bu 2 kabul, TÜRK MİLLETİNİN ARAPLARA VE ARAP KÜLTÜRÜNE KARŞI davranış biçimini belirlemiştir.

Tarihi süreç şöyle işledi;

1. SALTUK BUĞRA HAN’dan sonra ikinci büyük hatayı ALP TİGİN yaptı.

963 yılında kurduğu GAZNE devletinin dinini islam olarak benimsedi.

2. SELÇUKLU Devletinin kurucusu TUĞRUL BEY 1054 yılında, tükenmek üzere olan SÜNNİ İslamı ayağa kaldırdı.

Şii Fatimiler Suriye’yi ele geçirmiş, Şii Büveyhoğulları BAĞDAT’ı ele geçirmiş ve HALİFE’yi hapsetmişti. Hapisteki halife, Tuğrul Bey’den yardım istedi. Tuğrul Bey, Halifeyi kurtardı ve o tarihten itibaren Türkler SÜNNİ HALİFENİN koruyucusu oldu. Bu gelenek, Anadolu Selçuklu döneminde de devam etti.

3. Selçuklu’nun HALEP ATABEYİ NURETTİN ZENGİ, TÜRKLERDEN oluşan bir ordu göndererek 1171 yılında, 909 yılından beri Mısırda egemen olan Şİİ FATİMİ hilafetine son verdi.

Türkler sayesinde, İslam tek Halife ile temsil edilmeye başladı.

4. Moğollar, ANADOLU SELÇUKLU’yu yenmeden, BAĞDAT’ı ele geçiremeyeceklerini biliyordu.

1243’de KÖSEDAĞ SAVAŞI ile yenilen SELÇUKLU devre dışı kaldı. 15yıl sonra, 1258’de Moğollar BAĞDAT’ı ele geçirdiler ve yağmaladılar. Halife’yi idam ettiler. Soyunu kılıçtan geçirdiler.

1258 yılından 1920 yılına kadar Araplar devlet kuramadılar. Buna rağmen Arap ve Arap kültürü yaşadı.

662 yıl süreyle Araplara bu şansı TÜRKLER tanımıştır.

5. Moğollar, 1258 yılında HİLAFET DEVLETİ’ni ortadan kaldırınca, İSLAM ALEMİ başsız kaldı.

1260 yalında, MISIR’da KURULU MEMLÜK TÜRK DEVLETİ, Arapların Kureyş soyundan gelen AHMET’i, HALİFE ilan ettiler. Emrine külliye verdiler. Siyasi gücü olmayan ve fakat İSLAM dinini temsil eden SEMBOLİK HALİFELİK dönemi başladı.

6. Yavuz SULTAN SELİM HAN 1517 yılında MISIR’ı ele geçirdi ve “kılıç hakkı olarak” HİLAFETİ OSMANLI Hanedanına aktardı. Bu tarihten itibaren, İslamın ve Arapların koruyucusu Osmanlı oldu.

7. Osmanlı’nın MEKKE Şerifi HÜSEYİN, İngilizler ile bir olup OSMANLI’yı arkadan vurdu.

1917’de GAZZE SAVAŞI’nı kaybeden OSMANLI Orta Doğu’dan çekilmek zorunda kaldı. İngiliz ve Fransızların desteği ile Araplar 662 yıl sonra devlet kurmayı başardılar.

Eğer Türkler MÜSLÜMAN olmasaydı, Arap Milleti de arap kültürü de yaşıyor olamazdı.