TÜRKLÜĞÜ AŞAĞILAMAK

*TÜRKLÜĞÜN AŞAĞILANMASI ÜZERİNE BİR KAÇ SÖZ
.Yüce Devlet(Osmanlı) zamanında kimi devlet adamları, din adamları, sanatçılar Türkleri aşağılayan sözler söylemişlerdir.
Ancak bu betmeler – betimlemeler sür-git bir devlet ilkesi olmuş mudur?
Hayır.
**İstanbul’un fethinden hemen sonra Rum Evrenos başbakan oldu.
Devlet elimizden bölümce çıktı.
**İmparatorluklar ulus devlet değildirler.
Çok uluslu devletlerdir.
İmparator, krallar kralı demektir.
Bizi de o çok ulustan biri yapmak istediler.
Anadolu bakımsız bırakılarak Türkler yoksul ve cahil kılındı.
**Balkaneli’ndeki Yüce devlet yatırımları daha halce de gözler önündedir. Yeniçeri güruhunun eline geçen devlette halk çok büyük zulüm altındaydı.
Yeniçeriliğin halk tarafından nasıl kazmayla kürekle kaldırıldığını bilirsiniz. İstanbul’un işgal yıllarında başkent nüfusunun %40’ının müslim özgesi olduğunu biliyoruz. Atatürk, Anadolu’da savaşı kazanamasaydı bir plebisit ile İstanbul Yunan’ın olacaktı. Kalem ellerindeydi.
**Bizim atamızın adı Türktür..
Ancak Atatürk’e dek o devlet başkanları halk oyuyla; yani seçimler ile oraya oturmadılar. Kendi şahsi yahut aile gücüyle; yani zorla oraya oturdular. Buna biz siyaset biliminde krallık diyoruz.
Adının han, kağan, şah, padişah, çar, king, melik, emir olmasının önemi yok. Halk aşağıda onlara hizmet etmekle ödevlidir. Padişahların halka “kullarım” demesi bundandır. Köle ruhlu biri Cumhuriyetin halk yönetimi olduğunu nereden bilecek?
O alışmış dövülmeye sövülmeye..
**Bu zulüm düzenini sürdürebilmek için Yeniçerilerin yanında din adamlarının nasihatlerine de ihtiyacı vardı.
Bütün dünyada din adamları zamanının güçlü krallarının istekleri doğrultusunda dini yeni baştan yorumlamışlardır. Halkı yola getirmek için asker ve ruhban sınıfı bu düzeni götürür.
**.Halifelik, hangi devletin başına tebelleş olduysa, o devlet yıkılmış;
hangi ulusun başına tebelleş olduysa, o ulus da çözülmüştür.
İşte Emevi, işte Abbasi, işte Fatımi, işte Memluk, işte Osmanlı..
Padişahlık ve halifelik projesi Türkleri geri bırakmak için sömürgecilerin gayretidir. Emperyalciler başarsaydı FETÖ halife yapılacaktı.
**Demokrasilerde halk özgürdür; krallıklarda ise halk tutsaktır.
Demokrasilerde halk çalıştığının karşılığını alır; krallıklarda ise sömürülür.
Arapeli petrolleri ile Arapların sefaletini düşünelim.
Daha güzel bir dünyada da birlikte olalım.
**Hint Çin, İngiliz, Fransız, Türk fark etmez bütün krallar zorbaydı.
O nedenle halklar o zorbaları 1789 Fransız Devrimiyle birlikte başlarından atmaya başladılar.
**Sonca söz:
Nerede Türklüğü aşağılayan birine rast gelirseniz;
bilin ki o Türk değildir. Türk Türklüğünü aşağılar mı hiç?

Sevgiyle,
Karamehmet Koçyiğit
.
NOT:
Müslim özgesi: gayri müslim.
Yüce devlet : Devleti Aliye