TÜRKİYE’DE KAĞIT DALAVERELERİ

Kağıt ve selüloz ve diğer mühim ana maddeler için endüstrisi gelişmiş olan milletler, sömürecekleri ülkeleri kendi aralarında paylaşmışlardır.
Türkiye’de merkezi Avrupa Kağıtçılar Birliği’nin payına düşmüş idi.
Bunun için Türkiye’de kağıt fabrikası kurulmasını istemiyorlardı.
Bunun içinde Mehmet Ali Kağıtçı’ya “bu fabrikayı kurma” demişler, para teklif etmişler.
“Sen kuracağın fabrikada sadece müdür olursun, gel bu işten vazgeç, çünkü sen Türkiye’deki tek kağıt mühendisisin” derler. Avrupa’daki kağıt ihracatının da yüzde 3’ünü vermeyi teklif etmişler.
Keçiborlu kükürtleri işletmesi ile ilgili de hazin bir durum vardır. Keçiborlu kükürtlerinin 1.Dünya harbinde müttefiklerle birlikte işletilmesine rağmen bunu işlevsiz bırakmak için çalışanlar olmuştur.
Keçiborlu kükürt işletmeleri de bu şekilde atıl bırakılarak, içimizdeki işbirlikçi bir firma, Türkiye’ye yapılan kükürt ihracatından pay alarak Türkiye’deki kükürt üretiminin önüne geçti.
Kağıt fabrikasının açılması için gerekli alımlar ve işlemler başlar. İhale şartları hazırlandıktan sonra Mehmet Âli kağıtçı’ya ihaleye gelmesi söylenir ve ihaleye gittikten sonra Ankara’dan “şimdilik ihalesi dursun” diye bir emir gelir.

Kağıtçılar lobisi İsmet paşa‘yı ikna eder ve Cumhuriyetin ilk fabrikası zarar etmesin diye İsmet Paşa ihaleyi durdurur.

Lobi fabrikanın çok zarar edeceğini ve Cumhuriyetin ilk fabrikasının zarar etmesinin iyi bir intiba olmayacağını söyler…
Yabancıların fabrika kurulmasın diye yürüttüğü lobi ve propaganda faaliyetlerini Rahmetli Mehmet Ali Kâğıtçı‘nın kendisinden dinleyelim:
Almanlar, kağıt fabrikasının kurdurulmaması için Türkiye’de çıkarmış oldukları bir gazetede gerekli bütün propagandaları yaptılar.
Londra para konferansında eğer ağızlarındaki baklayı çıkarmamış olsalardı Türkiye’ye kağıt fabrikası asla kurulmuş olmayacaktı, çünkü Atatürk Londra’daki olaydan sonra haberi olmuştur tüm olanlardan.

Londra Para Konferansına gidilmeden önce Mecliste Kendi kaynaklarımızdan faydalanılması ve üretime geçilmesi üzerine bir yasa çıkar ve Kağıt Fabrikası kurması için ikinci kez meclise çağrılır.
Fabrikanın yapımı için Kağıtçıya, bir rapor hazırlatılır ve bu rapor gizli tutulur.

Hem günümüzde hem de geçmişte var olan içimizdeki işbirlikçiler daima kendi menfaatlerini ülke menfaatinden üstün tutmuştur.
O gün bu işbirlikçilerin oyunlarının bozulması sürecini ne güzel anlatmış Rahmetli…

Dananın kuyruğu Londra Para konferansında kopar…

SEKA‘nın kurulmasının önündeki engellerin kalkmasına vesile olan Londra Para Konferansında yaşananlar;
40 kişilik bir heyet ile Londra para konferansına katılan Celal Bayar, kağıt fabrikası üzerine dönen dümenleri görüyor ve bunu rapor ediyor.

Kağıt fabrikasının kurulmasının temeli ilk olarak Londra Para Konferansında atılıyor aslında.

Londra Konferansı’nda bulunan Alman temsilcinin “Biz ihracat ile geçiniyoruz, 1.Dünya Savaşından sonra artık her devlet kendi fabrikasını kurmaya başladı,
kendi kaynaklarını işlemeye başladı, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için o fabrikalardan faydalanacaklar, bizim halimiz ne olacak! Anlaşalım biz aramızda” diyor. Ve bunu duyan Celal Bayar, Atatürk’e acil mektup ile durumu bildiriyor.

Fabrikanın kuruluş aşmasında da türlü engeller yaşanıyor…

Celal Bayar’ın iktisat vekili olması ile Fabrikanın kuruluşu sağlanabiliyor.

Cebini düşünen siyasiler hiç bir dönem bitmez, işte SEKA fabrikası İzmit’e kurulurken yaşananlar..

İzmit‘te fabrikanın kuruluş aşamasında kendi arazisi üzerine fabrikanın kurulması için yapılan kumpaslar emrivakiler ve sessiz sedasız atılan temel atma töreni…
Çeşitli dalaverelerle selülöz kısmı iptal ediliyor.

Selüloz Fabrikalarından Selüloz Tütün vermeyiz” diyerek alınabilmiş ve verdikleri selüloz ise işlenemez durumdadır. Mehmet ali Kağıtçı Buna bir formül bulur ve buluşu bir keşif olur…

Merdanelerden çıkan ilk Türk kağıdı…

Sabotajlar durmak bilmez, Fabrika sabote üstüne sabote edilir…

Bunca zorluklar ile yapılan fabrikayı, ancak kuruluşunu sabote edenlerin torunları kapatır…

Atatürk, Makbule hanım ile birlikte fabrikaya geliyor!

Türkiye’de Petrol var mı, yok mu? Krom yatakları ne durumda dinleyelim…

Yer üstündekileri inkar edenler yer altındakileri neden inkar etmesinler…

Fransa’daki Petrol mühendislerinde Türkiye petrol yatakları haritaları mevcuttur.

1.Dünya savaşında Ruslar Erzurum’da petrol çıkarmıştır ve geldiklerinde nereye kuyu kazacaklarını bile düşünmeden önceden bilgileri dahilinde kuyuyu kazmışlardır.

Hora Ganosta İngiliz ve Yunan petrol çıkarmış ancak şimdi yoktur diye rapor verilmektedir.

SONUÇ;     Yaşamamız için ekmek ne ise, medeniyetin yaşaması içinde kağıt odur… Medeniyet hamuru olan kağıdın fabrikası SEKA‘nın kurulma süreci…

Türkiye’ye ilk kağıt Fabrikası Cumhuriyet döneminde kurulmuştur!

(Mehmet Ali Kağıtçı)