TÜRK İSİMLERİ ve ANLAMI


 • A ile başlayan isimler

 • Akın: 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması. –> Detaylı Bilgi…

 • Aktuğ: Türk mitolojisinde iyilik tanrısı –> Detaylı Bilgi…

 • Alangu: Altından geyik. –> Detaylı Bilgi…

 • Alara:  1-Kırnızı ışık. 2-Berrak su.

 • Algın: 1. Sıcak kanlı, sevimli. 2. Aşık, sevdalı. 3. Cılız, zayıf. –> Detaylı Bilgi…

 • Alkım: Gökkuşağı –> Detaylı Bilgi…

 • Alparslan: 1. Bir Selçuklu hükümdarı. 2. Aslan kadar güçlü erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Alpay: Yiğit, mert. –> Detaylı Bilgi…

 • Alper: Yiğit, kahraman erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Alperen: Yiğit, cesur, yürekli kimse. –> Detaylı Bilgi…

 • Altan: Altın –> Detaylı Bilgi…

 • Altay: Türk mitolojisinde dağ tanrısı –> Detaylı Bilgi…

 • Altunç: 1. Kırmızı bir bakır alaşımı. 2. Kırmızı gözlü. —

 • Aptullah: Arapça ‘Abdallah-Abdullah’ isimlerinin Türkçeye adapte olmuş isimdir. {Türkçede ABD harflerinin yan yana gelmiş kelime oluşumu yoktur.}> Detaylı Bilgi…

 • Aral: Birbirine yakın adalar topluluğu. –> Detaylı Bilgi…

 • Ardıç: Güzel kokusu ile bilinen bir ağaç türü. –> Detaylı Bilgi…

 • Ardıl: Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse. –> Detaylı Bilgi…

 • Arman: 1. Özlem, hasret. 2. Pişmanlık, teessüf. –> Detaylı Bilgi…

 • Artuç: Ucuna sivri demir eklenmiş mızrak. –> Detaylı Bilgi…

 • Artuk: Ünlü bir Selçuklu emiri. –> Detaylı Bilgi…

 • Asena: 1. Dişi kurt, güzel kız. 2. Türk mitolojisi figürü. –> Detaylı Bilgi…

 • Aşkın: 1. Ölçüyü kaçırmış olan, coşkun. 2. Muadillerinden yeğ, üstün. 3. Fazla –> Detaylı Bilgi…

 • Atabey: Devlet yönetiminde bir rütbe, lala. –> Detaylı Bilgi…

 • Atakan: Hükümdar ata, soylu. –> Detaylı Bilgi…

 • Atay: Tanınmış, ünlü. –> Detaylı Bilgi…

 • Avşar: 1. Oğuz Türklerinin boylarından biri. –> Detaylı Bilgi…

 • Ayas: 1. Dolunay. 2. Mehtap. –> Detaylı Bilgi…

 • Ayçıl: 1. Ay gibi sürekli ışık ve parıltı yayan. –> Detaylı Bilgi…

 • Ayşe: Rahat, huzur içinde yaşayan. –> Detaylı Bilgi…

 • Aytek: Ay gibi. –> Detaylı Bilgi…

 • Aytekin: Ay prensi. –> Detaylı Bilgi…


 • B ile başlayan isimler

 • Balaban: 1. Yüce, ulu. 2. Çocuk ya da yavru. –> Detaylı Bilgi…

 • Balamir: Ünlü bir Türk kağanı. –> Detaylı Bilgi…

 • Balkız: Şirin, tatlı, sevimli. –> Detaylı Bilgi…

 • Bangu: Gök gürültüsü. –> Detaylı Bilgi…

 • Barın: 1. Güç, kuvvet. 2. Orta Asya beyliği 3. Bütün, tamam. –> Detaylı Bilgi…

 • Barlas: Savaşçı, kahraman erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Bartu: 1. Varlık, servet 2. Varılacak yer, hedef 3. Eski bir Türk kağanı –> Detaylı Bilgi…

 • Başbuğ: Eski Türklerde ordunun başındaki komutanlar ya da hükümdarlar. –> Detaylı Bilgi…

 • Batur: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır. –> Detaylı Bilgi…

 • Baykan: Zengin, varlıklı ve güçlü. –> Detaylı Bilgi…

 • Baysal: Soylu, ünlü ve köklü kimse. –> Detaylı Bilgi…

 • Belinay: Göl yüzeyine yansıyan ay ışığı. –> Detaylı Bilgi…

 • Bige: 1. Sultan 2. Hiç evlenmemiş ya da çocuk doğurmamış. –> Detaylı Bilgi…

 • Buğra: Erkek deve. –> Detaylı Bilgi…


 • C ile başlayan isimler

 • Cengiz: Moğol İparatorluğu’nun kurucusunun ismi. –> Detaylı Bilgi…


 • Ç ile başlayan isimler

 • Çağatay: 1. Yavru at, tay. 2. Doğu Türklerinin lehçelerinden dolayı aldığı ünvan. –> Detaylı Bilgi…


 • D ile başlayan isimler


 • E ile başlayan isimler

 • Erim: 1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. İyi bir şeye işaret olan durum. 3. Sevgi. 4. Müjde. –> Detaylı Bilgi…


 • F ile başlayan isimler


 • G ile başlayan isimler

 • Gönül: Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.                                 

  H ile başlayan isimler

 • Hakan: 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “hükümdarlar hükümdarı” anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan. –> Detaylı Bilgi…


 • I ile başlayan isimler


 • İ ile başlayan isimler

 • İdil: 1. Volga Nehri’ne Türklerin verdiği isim. 2. Aşkla ilgili olup köy ve kır yaşayışını anlatan kısa şiir veya yazı. 3. Yun. İçten ve saf aşk. –> Detaylı Bilgi…

 • İlhan: 1. Hükümdar, imparator. 2. Eskiden Moğol İmparatorlarına verilen san. –> Detaylı Bilgi…


 • J ile başlayan isimler


 • K ile başlayan isimler

 • Kaan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad. –> Detaylı Bilgi…

 • Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad. –> Detaylı Bilgi…

 • Korkut: 1. Büyük dolu tanesi. 2. Cin, şeytan gibi hayalî yaratıklar. 3. Korkusuz, yavuz, heybetli. –> Detaylı Bilgi…

 • Kubilay: Ünlü bir Moğol Hükümdarı, Kubilay Han. –> Detaylı Bilgi…


 • L ile başlayan isimler


 • M ile başlayan isimler


 • N ile başlayan isimler


 • O ile başlayan isimler

 • Ogan: 1. Okan. 2. Oğuz. 3. Anlayışlı. –> Detaylı Bilgi…

 • Oğuralp: Samimi, içten erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Oğuz: 1. Mübarek, saf ve temiz yaratılışlı. 2. Güçlü. 3. Türk efsanelerinde geçen ünlü bir kahraman. –> Detaylı Bilgi…

 • Oğuzalp: Oğuz boyundan gelen Türk savaşçı. –> Detaylı Bilgi…

 • Okan: 1. Oğuz. 2. Anlayışlı. –> Detaylı Bilgi…

 • Orbey: Bekçi, koruyucu, muhafız. –> Detaylı Bilgi…

 • Orhon/Orhun/Orkun: 1. Orta Asya’da ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüce Hun. –> Detaylı Bilgi…

 • Orhan: Şehir yöneticisi


 • Ö ile başlayan isimler

 • Özalp: Özünde yiğit olan kimse. –> Detaylı Bilgi…

 • Özbay: Yiğit, Türk Alpi. –> Detaylı Bilgi…

 • Özbek: Özü güçlü, yiğit. –> Detaylı Bilgi…

 • Özbey: Yiğit, Türk Apli. –> Detaylı Bilgi…

 • Özer: Yiğit, doğru kimse. –> Detaylı Bilgi…


 • P ile başlayan isimler

 • Pars: Anadolu kaplanı –> Detaylı Bilgi…


 • R ile başlayan isimler


 • S ile başlayan isimler

 • Saltık: Özgür, başıboş. –> Detaylı Bilgi…

 • Saltuk: Ünlü bir Türk hükümdarı. –> Detaylı Bilgi…


 • Ş ile başlayan isimler


 • T ile başlayan isimler

 • Taner: Sabahın nöbetçi askeri

 • Tolga: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık. –> Detaylı Bilgi…

 • Tuğra: Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret. –> Detaylı Bilgi…

 • Tuğrul: Yırtıcı bir kuş. –> Detaylı Bilgi…

 • Turan: 1. Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek amaçladıkları kurumun adı. 2. Türklerin Orta Asya’daki en eski yurtları. –> Detaylı Bilgi…


 • U ile başlayan isimler

 • Uğuralp: Şanslı, hayırlı yiğit. –> Detaylı Bilgi…

 • Ulualp: Çok erdemli, yüce erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Ulubay: Saygın ve erdemli erkek. –> Detaylı Bilgi…

 • Ulubek: Saygınlığı olan yiğit. –> Detaylı Bilgi…

 • Uluç: Selçuklular zamanında Türk beylerine verilen san. –> Detaylı Bilgi…

 • Uluer: Saygın, yüce yiğit. –> Detaylı Bilgi…

 • Umay: Çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan tanrıça. –> Detaylı Bilgi…

 • Uruç: Yukarı çıkma, yükselme. –> Detaylı Bilgi…

 • Ural: Haza Denizi’ne dökülen ırmak ve çevre sıradağlar. –> Detaylı Bilgi…

 • Uraz: Şans, talih. –> Detaylı Bilgi…

 • Usbay: Akıllı, saygın kişi. –> Detaylı Bilgi…

 • Utkan: 1. Soylu, şerefli bir soydan gelen. 2. Zafer kazanan, muzaffer. –> Detaylı Bilgi…

 • Uygur: 1.Tarihi mirası çok zengin bir Türk ulusu. 2. Uygar, medeni. –> Detaylı Bilgi…

 • Uzbay: Becerikli ve akıllı kimse. –> Detaylı Bilgi…


 • Ü ile başlayan isimler


 • V ile başlayan isimler


 • Y ile başlayan isimler

 • Yasemin/Yasmin: Hoş kokulu çiçek. (Yasmin isminin TDK sözlükteki anlamı seven, sevilen, sayılan ve dışlanamaz demektir. Yasmin Türkçe kökenlidir ve Kur’an’da geçmez. Kız ismidir ve dolayısıyla Yasmin isminin rengi de pembe olarak kabul edilir).

 • Yavuz: 1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu. –> Detaylı Bilgi…

 • Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Eski Türk İsimleri Nelerdir?

Türklerin eskiden kullandığı isimler giderek unutulmaya başlansa da birçok ebeveyn bebeğine eski Türk isimlerinden seçerek bu isimleri yeniden yaygınlaştırıyor. Peki, eski Türk isimleri nelerdir? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit: Büyük Hun Devleti, Selçuklu Devleti ya da Göktürk Devleti gibi Türk devletlerinde kullanılan isimler Eski Türk isimleridir. Ancak, yaygın bilinenin aksine Osmanlı isimleri Türklerin eski isimlerinden değildir. Genellikle Farsça ve Arapça kökenli isimleri içerir.

Bebekler İçin Eski Türk İsmi Seçerken

Yukarıda da bahsedildiği gibi bebeğe eski Türk ismi vermek giderek yaygınlaşan bir durum. Peki, bu eski Türk isimlerini nereden buluyoruz?

 • Öncelikle Eski Türk hükümdarlarının isimlerine bakabilirsiniz. Özellikle eski Türk erkek ismi bulmak için çok yaygın kullanılan bir yöntemdir.

 • Eğer eski Türk kız isimleri arıyorsanız ise Türk hatun isimlerine göz atabilirsiniz. Hükümdar eşlerinin isimleri olan bu isimler, Türk devlet yönetiminde söz sahibi olan önemli tarihi figürlerin isimleridir.

 • Eğer bu isimleri nerede bulacağınızı bilmiyorsanız 1000’den fazla ismi barındıran İsimler Sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

 • Unutulan Türk isimlerini bulabilmek için bir diğer tavsiyemiz ise aile kütüğünü taramanızdır. E-devlet üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz bu kayıt sayesinde aile üyelerinizin geçmişte kullandığı ve unutulmaya yüz tutan birçok eski Türk ismine ulaşabilirsiniz.

 • Bebeğine eskilerden Türk ismi seçmek isteyen birçok birey hükümdar isimlerine başvursa da emin olun ailenizde çok daha farklı ve yaşatılması gereken isimler de vardır.

5 Eski Türk Kız İsmi Önerisi

Türklerin eskiden kullandığı kız isimleri arasından bizim önerilerimiz:

 • Belinay: Göl yüzeyine yansıyan ay ışığı.

 • Umay: Çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan tanrıça.

 • Alkım: Gökkuşağı.

 • Ayçıl: Ay gibi sürekli ışıltı ve parıltı yayan.

 • Ayas: Dolunay, mehtap.

5 Eski Türk Erkek İsmi Önerisi

Türklerin eskiden kullandığı yaygın erkek isimleri arasından bizim önerilerimiz:

 • Altay: Türk mitolojisinde dağ tanrısı.

 • Pars: Anadolu topraklarında yaşayan bir tür hayvan, kaplan.

 • Uruç: Yükselme, göğe çıkma.

 • Barlas: Kahraman ve savaşan erkek.

 • Atay: Şanı, şöhreti yayılmış.