TÜRK BEYLİKLERİ

BALKAN’LARDAN GÖÇ EDENLER TÜRK’MÜDÜR DİYE SORAN OLURSA ?
Karamanoğlu Beyliği Yörük Türkleridir. Moğollar 1222 yılında Orta Asya da Özbekistan ve Türkmenistan’ı işgal etmişti. Anadolu’da ise o zaman Büyük Selçuklu Devleti bulunuyordu. Oğuzların avşar boyuna ait olan Karamanoğlu Beyliği 1228 yılında Moğol baskısından dolayı Anadolu’ya göç etmişler. Karamanoğlu Beyi Hacı Bektaşi Veli’nin müritlerinden Nuri sufi Anadolu’ya ulaşınca Büyük Selçuklu Beyi Alaattin Keykubat Karamanoğlu Beyliğini Karaman ilinin Toros dağlarının içinde bulunan Ermenek ilçesine yerleştirmiş. 1242 yılında vahşi Moğollar Anadolu’ya ulaşmış ve Büyük Selçuklu Devleti’ni savaşta yenip zayıf hale getirmiş. Selçuklu Devleti zayıflayınca Anadolu’daki Türkler 10 beylik haline dönüşmüş. Bu beylikler
1. Karamanoğlu Beyliği
2. Kadir Burhanettin Beyliği
3. Eşrefoğulları Beyliği
4. Aydınoğulları Beyliği
5. İnançoğulları Beyliği
6. Alaiye Beyliği
7. Tacettinoğulları Beyliği
8. Çobanoğulları Beyliği
9. Dulkadiroğlu Beyliği
10. Ramazanoğulları Beyliğidir.
Osmanlı Beyliği 1289 – 1300 yıllarında Eskişehir Sögüt‘de kurulmuştur. Selçuklu Devleti 1300 yılında çöktü. Osmanlılar batıda Bizans toprağı olan Bilecik ve Bursa’yı alarak batıda ilerlemeye devam etti. Daha sonra geriye dönerek Anadolu’daki Karamanoğlu Beyliği dışındaki Beylikleri teker teker savaşarak topraklarına kattı.
Anadolu’da en kuvvetli beylik olan Karamanoğlu Beyliğini topraklarına katmak için aralıklı olarak 100 yıl savaşmıştır. 1277 yılında Karamanoğlu Beyliği Moğollar ve Selçuklular savaş yaparak onları yenmiştir. Karamanoğlu Beyliği Konya’yı alarak Türkçenin Anadolu’ya yerleşmesine neden olmuştur.
Çünkü o yıllarda Anadolu’da Farsca, Arapça gibi dillerde konuşuluyordu, Karamanoğlu Beyi Mehmet Bey Konya’yı aldıktan sonra “Anadolu’da Türkçeden başka dil konuşulmayacak” diye emir yayınladı. Osmanlılar 1374 yılında Balkanlara ulaşmış ve Fatih Sultan Mehmet’in 1453 yılında İstanbul’u almasıyla çok güçlendi.
Fatih Sultan Mehmet Anadolu’da bulunan Karamanoğlu Beyliği ile 1466‘da savaşarak yendi.
Fatih Sultan Mehmet oğlu Cem Sultanı Karamana yollayarak 1466-1486 Karamanoğlu Beyliğinin başına getirdi. 20 yıl içerisinde Karamanoğlu Beyliğini tamamen bitirmek için Karamanoğlu halkını Balkanlara göç ettirip yerleştirdi.
Bugünkü Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan. Böylelikle Balkanlar Türk yurdu olmuştur.
Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Karamanoğlu Yörük Türklerindendir. Dedesi Hafız Ahmet Efendi Karamanoğlu Beyliğinden Yunanistan’nın Manastır vilayeti Kocacık Nahiyesine yerleşen Yörük Türklerindendir.
Annesi ise Aydınoğulları Yörük Türklerindendir. 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu Ruslarla savaşmış, Plevne savaşın komutanı Gazi Osman Paşa bu savaşta galip durumundayken; İstanbul’da Sarayda ihtilal yapılmış ve Padişah Abdülaziz tahtan indirilmiştir.
Bu kargaşadan dolayı Gazi Osman Paşaya yiyecek ve cephane yeterince ulaşamamış ve Gazi Osman Paşa yenilmiştir. Ruslar, Bulgar milisleri ile birlikte İstanbul Yeşil Köye kadar ulaştı.
Rus ordusunun önünde 1.200.000 Türk İstanbul’a ulaşmak için göç ettiler. Göç eden 400.000 Türk yollarda soğuktan ve açlıktan öldü. Berlin antlaşması ile Ruslar geri çekildi ve Bulgaristan’ın yarısına muhtariyet verildi, Dış işleri Osmanlı tarafından, iç işleri ise Bulgarlar tarafından yürütülecekti. 1902ye kadar göç ve Türk direnişi devam etti. 1912-1914 Balkan Savaşlarında Osmanlı İmparatorluğu Balkanları tamamen kaybetti. Balkanlarda milyonlarca Türk soydaş kaldı. Cumhuriyet döneminde 1926 Yılında Mübadele oldu ve Yunanistan’daki Türk Halkıyla Türkiye’deki Gayri Müslümler yer değiştirdi, daha sonraki yıllarda değişim devam etti. 1938,1950,1968,1979,1989 yılları arasında bir milyon Türk Anadolu’ya getirildi. Halen milyonlarca Türk Balkanlarda yaşamaktadır. Balkan Türklerinin kökeni Karamanoğlu Beyliğinin Yörük Türkleridir.

****