SUUDİLERDE BİZDEKİ KADAR GERİCİLİK YOKTUR

SUUDİ ARABİSTAN’DA…….

1- Suudi Arabistan’da türbe, yatır yoktur, yasaktır. Bunlar olmayınca doğal olarak ziyaretleri de yoktur. Böyle davranışlar gericilik, Cahiliyye devrinden kalma putperestlik addedilir….

2- Suudi Arabistan’da peygamberimize ait olduğu söylenen Sakal-ı Şerif, Hurka-i Şerif gibi ziyaretler de yoktur. Böyle davranışlar gericilik ve Şirk addedilir….

3- Suudi Arabistan’da imam, müezzin gibi din görevlileri, ülkemizdeki gibi devlet memuru statüsünde değillerdir, devlet bütçesinden bu kişilere maaş ödenmez. Allah için yapılan görevin karşılığında para almak ayıp sayılır ve yasaktır..

4- Suudi Arabistan’da biri çıkıp da ‘medyum‘ olduğunu iddia ederse kellesi hemen gider. Çünkü islamda medyumluk yoktur. Kolay aldatılır, cahillerin bol olduğu ülkelerin dininde medyumluk vardır..

5- Suudi Arabistan’da Nakşilik, Nurculuk, Fethullafçılık…vs. vs…..gibi Atatürk’ün ölümünden sonra zuhur eden tarikatlar da yoktur, onların şeyhleri de, müritleri de, cemaatleri de yok.. Neden bu tarikatların şeyhlerinin biri bile o şeriat ülkesine yerleşmez ??? Yerleşmez değil, hatta oraya hiç uğramamışlardır…???

6- Suudi Arabistan’da Kız İmam Hatip Lisesi yoktur. Bu komik bulunur, çünkü İslamiyette kadından imam olmaz….

Elbette size bir şeriat ülkesinin övgüsünü yapmadım. Bir şeriat ülkesinde bile yasaklanan bazı şeylerin ülkemizde serbestçe nasıl uygulandığını hatırlatmak, güzel dinimizin nasıl sömürüldüğünü vurgulamak istedim..

Yukarıda yazdıklarımın doğru olup olmadığını Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan sormanız mümkündür..

NETİCE OLARAK : Atamızın sağlığında yasakladığı kimi şeyler O’nun vefatından sonra Türkiye’de serbest, şeriat ülkesi Suudi Arabistan’da yasaktır.. İşte çarpıcı olan da budur…!!!
Murat Akkoyunlu