GÜNDÜZ ALP’TEN ATATÜRK’E TÜRK OLMAK

Hani o türbesi taşınıp, kemikleri sızlatılan atamız Süleyman Şah var ya! Diğer adı Gündüz Alp’tir. Kaya Alp‘in oğludur.
Ertuğrul Gazi‘nin Babası, Osman Bey’in de dedesidir…

Kayı boyundandır ve aslı, nesli Türk‘tür.

Diriliş seyredip kendini Ertuğrul Gazi yerine koyan, onun elbisesini giyerek eline aldığı kılıcı televizyonun önünde sallayan Osmanlıcılara hatırlatayım dedim.

Hani Kanuni Sultan Süleyman var ya! Gavurların “Muhteşem Süleyman” dedikleri… Dedesi Fatih gibi adaletli…
Adaletin timsali olduğu için Almanya’nın Nürnberg Adalet Sarayına heykeli dikilen… Bugünün adalet dağıtıcısı olduklarını söyleyen sözde Osmanlıcılara hatırlatayım…

Hani bir Fatih Sultan Mehmet var ya!  Çağ açıp çağ kapayan.
Peygamberin övgüsüne mazhar olduğu söylenen,
Türkçe konuşan, Türkçe yazan Türk.
Zamanın en ileri teknolojisine sahip dehası.

Hani bir Atatürk var ya! İşgal edilmiş, namusuna göz dikilmiş bir ülkeyi kurtarıp ülkesini muasır medeniyetin üstüne taşıyan, tarih yapan Türk.

Bunlar gerçektir, dizi değil.

Kimseye boyun eğmediler. Savaştılar.
Başka ülkelerin mandası-boyunduruğu altına girmediler, şunun bunun kuklası olmadılar…
Mektup yazdılar, mektup almadılar.

Türklüğü reddedip, Osmanlının bozulduğu o çöküş dönemine öykünen, Osmanlıcılık oynayanlara hatırlatayım dedim.

Gavur “Osmanlı” demez, “Türkler” der.
Onların savaşı hep Türklerle olmuştur.
Böyle yazarlar…
Tarihin hıncını da Türklerden çıkarmaya çalışır. Hani “Bu hükümet bizi Türk olmaktan kurtardı” diyen, kendini Osmanlıcı yaftası ile şereflendiğini zannedenlere hatırlatayım dedim.

Osmanlı’nın Mehteri vardı. Hepsinde Türk Milletinden, Türklükten bahsederdi:

“Göktürkler, Uygurlar Oğuzlar, Peçenekler..
Türkün tarihine bin bir zaferler ekler”

“Türk Milleti, Türk Milleti, aşk ile sev milliyeti”

“Delmiş Roma’nın kalbini mızrak gibi Hunlar”

Sen böyle yürürken tuğla sancakla,
Türkün savaşları geliyor akla

Ceddin; deden, neslin; baban,
Hep kahraman Türk milleti.

Hepsinde Türk kokar, Türklük kokar. Hem öyle, hem böyle olmaz. Sizinkini bilmem ama bizim atalarımız Türk’tü.

Ben babama sormadım, babam da büyük dedesine sormadı “Ben Türk müyüm, değil miyim!” diye… Türk olmak şereftir bizler için.

Şair ne güzel söylemiş:

Türkiye’de yaşayan herkes TÜRK adı alır,

Herkesin dili, dini, kökeni onda kalır,

“Türküm” diyemeyenler TC kimlik taşımaz,

Taşıyorsa, kalleşçe dini ırkı kaşımaz.

Hani biz “Türk” kabul ettiğimiz halde kendini Türk hissetmeyen, “Türküm” diyemeyen, Türklüğü “ırkçılık” olarak nitelendiren, Türk insanını Türkiye’de yaşayan etnik gruplardan biri sayan sözde ümmetçi-Osmanlıcılara hatırlatırım.

Hem öyle, hem böyle olmaz. Türk Devşirilmez..! Devşirmeler bilsin..!