DÜZCE’NİN KISA TARİHİ

Düzce civarı, geçmiş çağlarda bataklık haldeydi. Ama Romalılar ovayı ıslah ederek ziraat için elverişli hale getirmişti, o zamanlar şehir Üskübü (şimdiki Konuralp semti) çevresindeydi.

DÜZCE, 1323’teki savaşlarla Osmanlı topraklarına katıldı. Ve Düzce ovası 15 asır sonrası yerleşim yeri halini aldı. DÜZCE Nahiyesi, önceleri Kastamonu vilayetinin bağlıydı. 1869 yılında ise Bolu Sancak ilan edilince BOLU‘ya bağlı kaza (ilçe) oldu.

1871’de de ilçe yönetim merkezi Üskübü’den Düzce’ye taşındı.  1950 yıllarında şehrin  çarşı içindeki ana caddesi, yanda görülen resimdeki halini aldı.

2000 yılına kadar yani 130 yıl boyunca ihmal edilen bir ilçe olarak kaldı:   Telefonların bile doğru düzgün çalışmadığı uzunca bir yoksunluk döneminde valilik otoritesinin koruyucu şemsiyesinden mahrumdu.

1877/78 Türk/Rus Savaşı nedeniyle Rus zulmünden kaçıp, bölgemize göçle gelen Türklüğe gönül vermiş, Türk kardeşliğine güvenmiş Çerkez, Gürcü, Oset, Aphaz, Çeçen ve (sonradan Gürcüleşmiş) Türk/Hun kökenli Acarlar gibi çeşit çeşit insanların yerleştirildiği bu ovada, başına buyruk kişilerin hakimiyeti ve çarpık şehirleşme başta olmak üzere, ormanlarımızın da yağmalanmasına neden oldu.. Zaten kereste ticaretini besleyen asıl kaynak bu ormanlardı..
Çünkü Kaymakam ve ilçe teşkilatının, göçle gelenlerin sorunları ve hayat mücadelesi ile baş edebilecek olanakları yoktu.

Bolu Dağı’nın doğası gereği, vilayet ile Düzce arsında bir duvar olmuştur. Aşağıda kalan Düzce hep ihmal edilmiş, sahipsiz kalmıştır. Kamu yatırımları, alt yapılar – üst yapılar, imar durumu gelişmiyordu. Ancak buna rağmen göçmen nüfusun büyük katkısı ile ticari hareket, kişisel zenginlik ve özel sermaye vilayet merkezini geride bırakmıştı.

Siyasetçilerin, Düzce’nin Vilayet olması için verdiği sözler yıllar yılı havada kalmıştır. Fakat 12 Kasım 1999 DÜZCE depremindeki yandaki resimde görüldüğü gibi büyük afeti yaşayınca, dönemin Bülent Ecevit Hükümeti Düzce’yi görmezden gelemedi.

Bu büyük felaket karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla  2000 yılı başında Düzce’nin vilayet olduğunu ilan edildi.