OKU’MAYAN UKALA ULEMA(!)LAR

Prof.Yusuf Halaçoğlu’dan güzel bir analiz;

EĞER;

,,,,TIP okursan karşına insan DNAsının şempanze ile %98 aynı olduğu çıkar…
••••BİYOLOJİ okursan karşına evrim çıkar…
••••FİZİK okursan karşına BİG BANG çıkar…
••••KİMYA okursan karşına elementlerin kaynaşmasıyla İLK CANLILARIN nasıl oluştuğu çıkar…
••••TARİH okursan karşına dinlerin nasıl ortaya çıktığı çıkar…
••••JEOLOJİ okursan karşına dünyanın 4,5 milyar yıl yaşında olduğu çıkar…
••••ARKEOLOJİ okursan karşına tüm Ortadoğu dinlerinin temelini oluşturan SÜMER kültürü çıkar…
••••PALEONTOLOJİ okursan karşına dinozorlar çıkar. Din kitapları yazmaz bunu…
••••EMBRİYOLOJİ okursan karşına insanın balık atasından kalma solungaçları ve kuyruk çıkar…
•••• Ama hiçbir şey OKUmazsan, sana ne söylenirse ona inanırsın.
Hep başkasının sana sunduğu hayatı yaşarsın,
başkalarının doğrularıyla yaşamak zorunda kalırsın, seni herkes kandırır.
Ama sen bunların hiçbirisini fark etmezsin bile…
••• 12 adaları 1912’de verdik…..
Nerde mi?
Lozan şehrinin Ouchy(UŞİ) semtinde.
•••• Şu Lozan’da adaları verdik deyip, Tanrı’nın “OKU” emrinden uzak güruhun meydanlarda “Lozan’da verdik” deyip algı yaratması bundandır!!
Araştırmayan halkın cahil kesimi de: “ulan savaşı kazandık- adaları verdik” iftirasına inandırıldı…
•••• Osmanlı Devleti, bugün 12 Adalar olarak bilinen adaları İtalya’ya bırakıyor.
Sene 1912, “Uşi Anlaşması”dır bu gördüğünüz anlaşma. İtalya‘ya bırakıyor fakat geçici olarak.
•••Anlaşma şartlarına uyulduğu takdirde adalar tekrar Osmanlı Devleti’ne geri verilecekti.
Fakat şartlara uyum sağlanmıyor.
•••Bu yüzden 3 yıl sonra, yani 1915‘te Londra’da bu konu gündeme geliyor ve Londra Paktı denilen anlaşmada bu adaların tamamı İtalya’ya bırakılıyor.
•••Bakınız itiraz eden hiçbir padişah yok. Hiç bir sultan yok.

•••Adaları İtalya‘ya bırakmakla kalmıyorlar aynı sene bir de Çanakkale Boğazı’na dayanıyorlar ve Çanakkale Savaşı’nı yapıyoruz.
•••Yani 12 Adalar önce Uşi‘de, sonra da 1915’de Londra’da İtalya‘ya verilmiştir.
•••Osmanlı temsilcilerinden biri Rumbeyoğlu Fahreddin Bey’dir.
•••Bu adam kim mi?
Türk milleti bir milli mücadele verirken, Kuvayı Milliye‘yi kurmuşken, bu adam Kuvayı Milliye‘nin karşısına Damat Ferit’in kurduğu Kuvayı İnzibatiye ile çıkan adamdır ve Yunan ordusunun yanında olmuştur. Savaş kazanılınca sürgün edilenlerin arasında yer almıştır.
12 Adaları İtalya‘ya bırakan heyetin içerisinde bu adam vardır.

Şimdi asıl olaya gelelim… =
•••Uşi Anlaşması’nın ismini aldığı Uşi, Lozan şehrinin bir semtidir. Bu yüzden 1912′de imzalanmış olan Uşi Anlaşması, İtalyan tarihinde Lozan Anlaşması olarak geçer. Fakat bizim bildiğimiz yani 1923‘te imzalanan Lozan Barışı ile bu anlaşma birbirine karıştırılmasın diye bu anlaşmaya Uşi denmiştir.
•••İşte arkadaşlar sahte kiralık tarihçiler, yani Kadir Mısıroğlu, Armağan ve çetesi, bu durumdan faydalanıyor ve 12 Adaların Lozan Anlaşması‘nda gittiğini söylüyorlar.
•••Halbuki o Lozan başka, bu Lozan başka. Ne yazık ki bunu millete yutturdular ve böylece milletimizi Lozan barışına düşman ettiler.
•••Bizim bildiğimiz Lozan Anlaşması’nda ise bilakis Ege’de birçok ada Türkiye’ye geçmiştir.
•••Türkiye’ye Lozan Anlaşması ile geçen bu adaların bir kısmı ise, son 10 yılda Yunanistan’a bırakılmıştır.
•••Bugün Yunan papazların mangal yaptığı Ege adaları, uluslararası anlaşmaya göre halen daha Türklerindir…

Umulur ki bol bol paylaşılır, gruplara atılır, milletimiz bilgilendirilir…

Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU