RİSKLİ YAPI TESPİTİ NASIL OLUR?

Yapılarının deprem, sel gibi muhtemel bir afette riskli olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlara riskli yapı tespiti yaptırabiliyor.

Istanbul’da bugün art arda meydana gelen depremlerin ardından gözler riskli yapılara çevrildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli yapıların tespiti için yetki verilen kuruluşlar aracılığıyla oturduğu binanın veya herhangi bir yapının riskli olup olmadığını öğrenebiliyor.

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşların listesine Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.

Sayfada, lisanslı kuruluşların adres ve telefon bilgileri de yer alıyor.

Müracaat için 1 kişi yeterli oluyor:

Riskli yapı tespiti için yapı maliki veya kanuni temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru yapması gerekiyor.

Yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde idareye bildiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya idareler raporları inceliyor, eksik veya yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor.

Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor, “Riskli Yapı” şerhi işlenerek ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.

Hak sahibi, yapının riskli tespit edilmesinin ardından tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebiliyor.

İtirazlar, üniversitelerden 4 üye ile Bakanlık teşkilatında görev yapan 2si İnşaat Mühendisi, 1‘i de Jeoloji veya Jeofizik Mühendisi olmak üzere 7 kişilik teknik heyet tarafından inceleniyor.

Eğer riskli olduğu kabul edilirse bina 60 gün içinde içinde yıkılıyor, bina riskli değilse şerh kaldırılıyor.

Daha sonra ilgili kurum ve malikler arasında anlaşma ve yeniden yapım sürecine gidiliyor.