OSMANLI DEĞİL OTTOMAN DEVLETİ

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusunun adı
OSMAN değil, ODMAN veya OTMAN’dır.

ODMAN İSMİNİN ANLAMI
Eski Türklerde OD veya OT ateş, ocak demektir. ODUN ise; ateş için anlamına gelir. ODMAN veya OTMAN olduğunda ateşin; ocağın sahibi, koruyucusu olur. Türklerde ocak (ev, çadır) kutsaldır ve ocağın, yani evin koruyuculuğu, bekçiliği küçük erkek çocuğa aittir. Büyükler evlenerek evden, ocaktan ayrılırlar. Bu nedenle küçük erkek çocuğa bir unvan olarak Odman/Otman denir. Yani Ertuğrul Bey’in en küçük oğlu da ODMAN dır.

Bu isim eski dönemlerde yaygın olarak kullanılmıştır. Bilinen en ünlü örneği 1378- 1478 yılları arasında yaşamış olan Otman Babadır. Bir Bektaşi olan Otman Babanın türbesi Bulgaristan, Hasköy’dedir ve türbe bugün hala ziyarete açıktır.
Osman Bey’in; dedesin adı Gündüz, babasının adı Ertuğrul, amcalarının adı Dündar, Sungur, Gündoğdu, kardeşlerinin adları Gündüz, Saru, oğlunun adı Orhan, torunun adı Murad, torunun oğlunun adı Yıldırım hep Türkçe isimlerdir. (Murad istisna)
Türk geleneklerine göre çocukların adlarını genellikle babalar değil dedeler koyar. Ertuğrul oğlunun adını koymamışsa bile torunun adını koymuştur. Orhan, öz Türkçe bir isimdir. Bu kadar Türkçe ismin arasında Osman olabilir mi?

YABANCI KAYNAKLAR NE DİYOR?
Venedik-Ceneviz kaynaklarında bölgede hüküm süren beye “Kızılbörk Othman” diye yazar. Bizans kaynaklarında da bölgenin beyinin adı yine Otman veya Atman olarak geçer. Bu isim Venedik, Ceneviz ve Bizans’dan batılı ülkelere geçerek devlete Ottoman Empire denmiştir ve bugün en yaygın kullanım budur.

KURUCUNUN ADI NEDEN OSMAN OLAMAZ?
Türkler, İslam Dinini genellikle Farslardan, yani İranlılardan öğrenmiştir. Farslar İslam Dininin Şii mezhebini benimsemiştir. Ve çocuklarına asla Ömer, Osman vb ismi koymazlar. Çünkü Hz. Ali ile Hasan ve Hüseyin’in katledilmesinde Muaviye, Yezid gibi Ömer ve Osman’ın da sorumluluğu olduğunu düşünürler. Dolayısıyla İslamı Farslardan öğrenen Türkler de Ömer, Osman, Muaviye, Yezid, vb isimlerden uzak durdular. Bugün bile Türkiye’nin büyük bir kısmı Sünni olmasına rağmen Ömer ve Osman isimleri pek rağbet görmez. (Son yirmi otuz yıl hariç )

KIZILBÖRK konusuna gelince,
Börk; bir çeşit bere, şapkadır. Kızılbörk takmak çok eski bir Türk geleneğidir ve İslamiyeti yeni benimsemiş, yarı şaman (göktanrı) inancına sahip insanlar bu geleneği devam ettirdiler. Ama zamanla Arapların da katkısıyla Sünnilik şehirlerde, saray çevrelerinde artmaya başladı. İşte bu Sünniler diğerlerini İslamiyete tam uymamakla, kâfirlikle suçladı. Dolayısıyla Odman/ Osman da dâhil devletin ilk beyleri Kızılbaş (Alevi) idi ama zamanla Sünnileşme yaşandı. Bunun Ankara Savaşı yenilgisinden sonra daha da hızlandığı tahmin ediliyor. Ne yazık ki bu Sünnileşme devlette Türklükten uzaklaşmayı da beraberinde getirdi.
SONUÇ OLARAK, Osmanlı imparatorluğunun kurucusunun adı OSMAN değil de ODMAN veya OTMAN olması daha mantıklı görünüyor.

Saygılarımla. Kutsal TOPALOĞLU