ALMANLARIN YAKTIĞI HAZAR TÜRKLERİ

***Almanların esir kamplarında yaktığı musevilerin çoğunun “HazarTürkleri“olduğunu biliyor musunuz?***
DONNA DONNA DONNA
Bilgisayar ağlarında izleyebildiğim kadarıyla LaRouche, son 2 yıldır yaptığı tüm konuşmalarda, Yahudi lobisinin güdümüne giren Küçük Bush yönetiminin Akdeniz’den Fırat’a dek uzanan Büyük İsrail düşünü gerçekleştirmek üzere Orta Doğu’yu işgal edeceğini, bir üçüncü dünya savaşı çıkartacağını söylüyor.
Biliyor musun Donna, Fırat Türkiye topraklarından doğar ve kıvrılarak Orta Doğu’ya iner.
LaRouche‘un söyledikleri doğruysa, sizin şu Küçük Bush, bizim Türkiye’yi de, şimdiki Amerikan yönetiminin çıkarlarıyla örtüşen “Büyük İsrail” uğruna kana bulamayı göze almış demektir. Amerikan Magandaları, gerçekte İsrail’in yayılmacı amaçlarını gerçekleştirmek üzere savaşa gönderildiklerini bilmeden, tıpkı Joan Baez’in şarkısındaki kurbanlık danalar gibi, neden, niçin diye sormaksızın, tektiplerini giyip, tüfeklerini kuşanıp, Orta Doğu’ya ve Türkiye’ye gelecekler ve buraları işgal edecekler, öyle mi?..
Hem korkunç, hem saçma bu…
Sizin LaRouche, biraz deli dolu konuşuyor belki, ama, dilinin altında başka şeyler de var. Bak, ne demiş:
Küçük Bush’un Irak’a savaş açmasının alanda özenle gizli tutulan ekonomik nedenler de var. ABD’de önemli görevlerde bulunan kişiler savaşa neden olan ekonomik gerçeklerin bir bölümünü bilmekte ama bunu saklamaktalar. Bu kişiler arasında Kongre üyeleri-özellikle Senato- Amerikan hükümet görevlileri, yönetimin üyeleri ve diğer liderler var. Onlar gerçeği söylemekten korkuyor. Birçok insan gerçeğin bir kısmını biliyor. Nispeten güçlü ve etkili makamlarda olanlar, gerçeği halka açıklayabilecek olanlar, bunu yapmıyor. Şimdi, Irak’a savaş açılmasıyla uluslararası
para piyasası arasında bir ilişki var; ama bu ilişki bilinen türden değil. Çok başka!.. İlginç değil mi? Şu sıra LaRouche‘un değindiği şu ‘gizli nedenler’in ne olduğunu araştırıyorum ağlarda gezinerek.
Bir de ‘bildiğimizden çok başka'(!) dediği şu ekonomi — savaş ilişkisinin ne olduğunu çözmeye çalışıyorum, “dana” olmamak için. smile ifade simgesi kurbanı bağlar keserler, kurban bilmez nedenini oysa kırlangıç öyle mi; kurban olma, kuş ol Donna Sevgili Donna,
Baez’in Amerika’da ingilizce söyleyerek ünlendirdiği bu şarkı, gerçekte Nazi’lerin işgal ettikleri Kiev ve çevresinde kıyıma uğrattıkları Rusya Yahudileri’nin Yiddiş dilinde söyledikleri bir soykırım ağıtı…
Yahudi yazar Arthur Koestler, 1976‘da yayımlanan “Onüçüncü Kabile“kitabında, bu Yahudilerin gerçekte 740 yılında Yahudiliğe geçen Hazar Türkleri’nin kalıntıları olduğunu kanıtlarıyla ortaya koymuştu.
Yahudi araştırmacı Kevin Brook da yazdığı “Hazar Yahudileri” (Jews of Khazaria) kitabında, Nazi’lerin Almanya’da, Doğu Avrupa’da ve Rusya’da soykırıma uğrattığı Yahudilerin büyük ölçüde Hazar’ların kalıntısı olan Türk kökenli Yahudiler olduğunu belirtiyor.
Anlayacağın, bütün dünyaya ‘Yahudi Soykırımı’ diye iddia edilen şey, gerçekte tam bir ‘Türk Soykırımı’ ve “Yahudi Düşmanlığı” (AntiSemitizm)denilen de gerçekte “Türk Düşmanlığı”..
Amerikan devrimcilerinin 1960‘larda bayraklaşan şarkısı “Donna Donna” yi ne zaman dinlesem, yalnız seni anımsamakla kalmıyor, Hitler’in gerçekleştirdiği bu ‘Türk Soykırımı‘nı da anımsıyorum. İsrail ve dünyadaki çoğu Yahudiler, Hazar Türkleri‘nin Yahudi olduklarını yalanlıyorlar; doğruladıkları an “Yahudi Soykırımı” denmeyecek “Türk Soykırımı” denecek diye…
Gumilev gibi Rus kökenli bilim adamları da “Hazar Türklerinin hepsi Yahudi olmadı, yalnızca Yöneticileri Yahudiliğe geçmişti” gibi dayanaksız savlar uydurarak -yine birtakım siyasi sonuçlar doğuracağı için- yadsıyorlar bu gerçeği. Oysa o yıllarda toplumlarda kandaşlık yasaları egemen; aşiret, kabile yasaları uyarınca, baştaki kağan din değiştirince toplum topluca din değiştiriyor. Yahudi nefretinin yaygın olduğu bir kesim Müslüman Türkler de bu gerçeği yalanlamakta yarışıyorlar; onlara göre Türk ile Müslüman birbirine eşittir; bir Türk eğer Müslüman değilse Türk de sayılmamalıdır.
Anlayacağın her kesimin Hazar’ların Yahudi olduğu gerçeğini yalanlamak için uydurulmuş bir takım gerekçeleri var. Nazilerin Doğu Avrupa ve Rusya’da soykırıma uğrattığı Yahudilerin gerçekte Türk oldukları yaklaşık 30 yıl önce kanıtlanmasına karşın, Yahudi Soykırımı’na ilişkin yapılan filmlerde, yazılan kitaplarda gerçeğin bu yanına hiç değinilmemesine şaşıyorum. Beyin yıkayarak danalaştırıyorlar bütün dünyayı. Bizim de danalı bir ninnimiz vardır, sözleri şöyle:
dandini dandini dasdana, danalar girmiş bostana
kov bostana danayı, yemesin lahanayı…
Sizin, nedenini bilmeden Irak’a ölmeye ve öldürmeye gönderilecek olan Amerikan danaları, Küçük Bush‘un buyruğuyla bizim bostanlara dalacak olurlarsa, burada kendilerini gagalayacak bir sürü kırlangıçla karşılaşacak, haberin olsun. Tıpkı Vietnam’da ve başka yerlerde olduğu gibi, özgür kırlangıçlar Amerikan danalarını yine gagalayacak.

Cengiz ÖZAKINCI _ABD Emperyalizmini Çökertme Planı ve İşgallerin Perde Arkası
EURO-DOLAR SAVAŞI