MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN ATATÜRK’E BAKIŞ AÇISI

Milli Görüş uzmanlarından, islami araştırmacı yazar AHMET AKGÜL‘ün ulu önder Atatürke sahiplik çağrısı;

Çağdaş medeniyet ufkunu da aşacak milli ve insani kalkınma modelini ve adil bir düzen idealini doğru anlamak,

Uygun yorumlamak ve doyurucu bir konsensüsle mirasına sahip çıkmak yerine,

O’nu gâh faşist ve despotik saplantıların, gâh Darwinist ve komünist safsataların öncüsü gibi gösterme çabaları,

Atatürk‘e ve Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülük sayılmalıdır.

Elbette O da bir insandır; düşünce ve devrimlerinde yanıldığı noktalar vardır.

Aşırıya kaçtığı veya noksan bıraktığı durumlar da olacaktır.

İçinde bulunduğu zor şartlardaki, Siyonist ve emperyalist odakların çok yönlü kuşatmasını kırma çabaları sırasındaki kararlarında bazı hatalar yapması ve yanılması gayet doğaldır.

Hatta bunların bir kısmının kendisi de farkına varmış, düzeltmeye çalışmış ve bu konuda samimi itiraflardan sakınmamıştır.

Bu arada; bizi asıl ilgilendiren Atatürk’ün şahsi hayatı ve hataları değil;

O’nun çok özel yetenekler ve özverili gayretlerle başarıp emanet bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumları, hedeflediği ve ulaşmamızı vasiyet ettiği yüksek ufuklardır. 

                             Ahmet AKGÜL