KAZIM SEVÜKTEKİN KİMDİR?

Kazım Sevüktekin (d.1877 İstanbul) – (ö.1949), Türk asker, Kurtuluş Savaşı komutanı, milletvekili.

1895 yılında Harp Okulu’nu bitirmiştir. 1921 yılında Anadolu’ya geçmiştir.

1922 yılında Tümgeneral olmuştur.

1927 yılında kendi isteği ile emekli olmuştur.

TBMM III. (Ara Seçim), IV., V., VI. ve VII. Dönem Diyarbakır,

VIII. Dönem Mardin Milletvekilliği yapmıştır.

V. ve VI. Dönem Milli Müdafaa Encümeni Başkanlığı yapmıştır.

Naaşı 1988‘de Ankara Devlet Mezarlığına nakledilmiştir.

Katıldığı Savaşlar :

1897 Osmanlı-Yunan Harbinde Takım ve Bölük Komutanlığı, :

1912 – 1913 Balkan Harbinde Tabur Komutanlığı :

1914 – 1918 Birinci Dünya Harbinde Alay ve Tümen Komutanlığı, :

1919 – 1922 İstiklal Harbinde Tümen Komutanlığı yapmıştır.

Nişan ve Madalyaları * Yunan Muharebe ve Gümüş İmtiyaz Madalyaları

* Gümüş ve Altın Muharebe Liyakat Madalyaları

* Kızılay Madalyası * Alman Birinci ve İkinci Demir Salip Nişanları *

Küçük rütbelilere karşı tutum ve davranışları nedeniyle, genç zabitler ve küçük zabitler tarafından pek sevilmediği, “Zalim Paşa” lakabıyla anıldığı söylenir!