Category Archives: TARİH

ÇEÇEN KÖKENLİ TÜRKLER

Zelimhan Yandarbiyev 1941 yılının Haziran ayında Sovyetler Birliği’ne karşı saldırıya geçen Almanlar, hızla ilerleyerek Kafkasya’ya doğru yöneldiler. 1941–42’de, Kafkasya’daki petrol…

GÜRCÜ KÖKENLİ TÜRKLER

Türkiye’de, köken olarak Gürcü olan nüfusu tanımlamak için kullanılan terim. Çveneburi terimi de yaklaşık olarak aynı nüfusu adlandırmak için kullanılır….

ACARLAR, TÜRK MÜ, GÜRCÜ MÜ?

Hazreti Nuh Peygamberimiz‘in üç oğlu vardı. Biri yerinde kaldı, SAMİ ırkını oluşturdu. Afrikalılar onlardan ayrılmadır. Biri batıya gitti ARİ ırkını…

ABHAZ KÖKENLİ TÜRKLER

Abhazlar, Abhazya’da yaşayan Kuzey Kafkas halkı. Abhazya dışında en büyük Abhaz nüfusu Türkiye’dedir ve Türklüğe gönülden bağlıdır. Türkiye’deki Abhazların ataları…

ÇERKES KÖKENLİ TÜRKLER

Çerkeslerin ataları sayılan Sind-Meot kavimlerinin Kafkasya’daki varlığı, ölü gömme kültüründen gidilerek, M.Ö. 3000’lere değin uzanmaktadır. M.Ö. 2000’lerde tarım ve hayvancılığın…

KÜRT SİYASAL TARİHİ

Kürd siyasal hareketi, 19 Temmuz 2013’te ‘Rojava Devrimi’nin birinci yıldönümünü’ kutladı. Rojava, Kürdçe ‘Batı’ demek. Rojava dendiğinde Türkiye’nin Suriye ile…