‘Türk’lerle Kürt’ler bir arada yaşasınlar mı, yaşamasınlar mı?

PKK terörü dolayısıyle, şimdi yeni bir konu üzerinde konuşmaya başladık: “Türk’lerle Kürt’ler bir arada yaşasınlar mı, yaşamasınlar mı?
Bu, üstü kapalı bir cümle.
Bu ifadenin Türkçesi şöyle: “Türkiye’yi ikiye bölelim mi bölmeyelim mi?” “Vatan topraklarının bir kısmını, alın sizin olsun diyerek Kürt’lere verelim mi vermeyelim mi?“
Bu soruya yurt dışından ve yurt içinden verilen cevaplar var:
Yurt dışından verilen cevaplar, kesin olarak bellidir ve hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ortadadır.
Başta “millî dostumuz“ ama “72 dilli dostumuz, ABD olmak üzere, bütün Hristiyan devletler, yani Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Hollanda, Avusturya, Avustralya, İsrail, Ermenistan… gibi devletler, kesinlikle Türk’lerle Kürt’ler ayrı yaşasınlar, yani Türkiye mutlaka ikiye, hatta, üçe, dörde, beşe bölünsün demektedirler.
Neden? Bu devletler Kürt’ün karakaşına, kara gözüne âşık oldukları için mi böyle istemektedirler?
Hayır! Hayır! Hayır! Bu devletler, Türk’e ve Kürt’e kat’iyyen muhabbet duymadıkları, Anadoluyu yeniden Anatoliya haline getirmek, Türk’ü de, Kürt’ü de Anatoliyadan söküp atmak için böyle istemektedirler.
Millî dostumuz, ama 72 dilli dostumuz ABD istemiş olsa idi, Kuzey Irak’taki PKK ihanetini 24 saat içinde bitirebilirdi.
ABD devlet başkanının Talabani‘ye ve Barzani‘ye bir cümlesi, yalnız bir cümlesi analarımızın gözyaşlarını dindirebilirdi.
ABD, Irak yetkililerine, “PKK terörüne kesinlikle izin vermeyin; onları topraklarınızda barındırmayın!“ demedi, demiyor.
Nato anlaşmasının 5.maddesine rağmen, Natodan müttefikimiz olan devletlerden hiçbiri, ülkelerindeki PKK militanlarını yakalayıp bize vermiyor veya kendisi cezalandırmıyor.
Niçin? Neden? Sebep? Çünkü Batılı Hristiyan devletlerin esas maksatları Doğu Anadolumuzda Ermeni bayrağını dalgalandırmaktır.
Ermeni devleti yetkilileri, bütün dünya milletleri önünde açık açık bağırmıyorlar mı “Doğu ve Güneydoğu Anadolu işgal edilmiş Ermeni toprağıdır!“ demiyorlar mı?
Ermeniler, başta Van, Diyarbakır, Ağrı, Kars, Elazığ... olmak üzere 19 şehrimizi elimizden almak istemiyorlar mı?
Daha ne desin adamlar?
Sakın “Ermenilerin eti ne, budu ne?” demeyin.
Ermeniler, 55 bin kişilik Rus ordusunun desteğiyle, Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmediler mi?
Ermeniler, soykırım iddialarıyla bütün Hristiyan devletlerinin desteklerini 72 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sağlamadılar mı?
Yarın, Türkiye toprakları bölündüğü takdirde, Ermeniler, Doğu Anadoludaki bırakın Kürt’lerin dirilerini, ölülerinin bile mezarlarını yok edeceklerdir.
(Çünkü Ermeniler, “Ermeni göçmenleri asıl öldürenler Kürtler” diyorlar)
Bana inanmayanlar, 1914-1915 yıllarında, Ermeni militanlarının Kürt’lere ve Türk’lere karşı neler yaptıklarını, Doğudaki yaşlı Kürt’lere ve Türk’lere sorsunlar!
PKK da, onun TBMM’deki uzantıları da, Kürt’lerle Türk’lerin ayrı ayrı yaşamalarını, yani Türkiye’nin bölünmesini istiyorlar.
İsrail’in, bayrağına bile işlediği Arz-ı Mev’ut dâvâsına hiç girmiyorum.
Türkiye bölünürse ne olur?
Bölünme Kürt’lerin de Türk’lerin de felaketine yol açar.

Bütün enerji kaynaklarımız Doğu Anadolu’da olduğu için, sanayimiz iflâs eder.
Evlerimizdeki buzdolapları bile çalışamaz.
Türkiye Avrupa’nın açık pazarı haline gelir.
Devletimiz, Türk-Yunan savaşında olduğu gibi Orta, Batı ve Güney Anadoluya yerleşen bütün Kürt’leri, Doğuya sürer.
Irak’ta ve Arap devletlerinde olduğu gibi, Doğunun bütün enerji kaynaklarına da büyük devletler tarafından el konulur.
O zaman Türk askerine niçin kurşun sıkıldığını polis arabalarının neden taşlandığını en ahmak insanlar bile anlarlar ama ne fayda!