HİTLER’İN TEKADAMLIK UYGULAMASI

HİTLER’İN İKTİDARA GELDİĞİNDE UYGULADIĞI KARARLAR:

30.01.1933 Hitler, Başbakanlık koltuğuna oturdu.
27.02.1933 Parlamento binası yandı.
28.02.1933DEVLETİN VE HALKIN KORUNMASI KARARNAMESİ” adı altında tüm özgürlükleri kısıtlayan kararname yürürlüğe konuldu.
Kominist Partisi kapatılıp, milletvekilleri tutuklandı.
Sosyal Demokrat Parti (SDP)den de itiraz eden bazı vekiller tutuklandı.
05.03.1933 Kontrolü ele geçiren HİTLER, yeniden seçime gitti. Milletvekili sayısı 647’ye çıkarıldı. Hitler’in NAZİ partisi yine yüzde 50’ye ulaşamadı, yüzde 44’de kaldı ve 288 vekil çıkarabildi. HUGENBERG partisiyle koalisyon kurmaya mecbur oldu. 2 partinin vekil sayısı 340 edince mecliste salt çoğunluğu sağlamış oldu. Hitler’in ilk hedefi 09.11.1918‘de 15 yıl önce kurulan WEİMAR Cumhuriyetini yıkıp, yeni bir Cumhuriyet hükümeti sistemi oluşturmak idi.
15.03.1933 Devletin ve Halkın Korunması Kararnamesi 5 madde idi. Bunlar:
1- Hitler Hükümetine parlamento onayı olmadan kanun yapma yetkisi verildi.
2- Hükümetin çıkaracağı kanunlar AnaYasa’ya uygun olmayabilir.
3- Kanunlar, Şansölye Hitler tarafından hazırlanacak, Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girecekti.
4- Hitler yabancı ülkelerle anlaşma yaparsa, bu anlaşma için Parlamento Onayı gerektirmeyecek.
5- Hitler’in hükümette yapacağı değişiklik, Parlamentoya sunulmayacaktı.

HİTLER yukarıdaki maddelere göre şu imkanlara sahipti:
a) Dış Politikada kararları tek başına alabilecek.
b) WEİMAR Cumhuriyeti kanunlarının tanıdığı özgürlükler geçersiz olacak.
c) Gazete kapatabilecek, toplantı ve yürüyüşleri yasaklayabilecek.
d) Ekonomik ve sosyal yaşamın nasıl olacağını tek başına kararlaştırabilecek.
e) AnaYasa değişmiyordu ama etrafında dolanılıyordu.

SONUÇLAR: Herkesce malüm..

Aptullah ESİRCİ