Türkiye’de MUSEVİ VE İSLAMİ İNANÇ KARMAŞASI

Türkiye’de inanç konusu, ne günlere ve kimlere kaldı?

Mekke(Mescidi haram) Allah’ın evi değildir.

Allah, kişi değildir ki evi olsun. O ev Hz. İbrahim‘in yataklığı Hacer ile ondan doğan İsmail için yaptığı evdir. Hiç bir kutsallığı yoktur.

Peki! Hacer kimdir?

Karısı olan Harranlı Saray karşılığı firavunun hareminden İbrahim‘e verdiği yataklığıdır.

Peki! İbrahim kimdir?

Urfalı bir Aramidir. Hz. Muhammed’den 2500 yıl önce yaşamış Yahudilerin atası, İsrail’in kök kurucusudur.

O dönemde İslamiyet yok ki Müslüman olsun.

Putperest idi.

Peki! Herkesin ona tapmasını istediği put’unun adı neydi?

Ellah (Allah).

Peki! Erkeklerde sünneti çıkaran kimdi?
İbrahim.

Peki! Sünnet olmayan kişi kimdi?

İbrahim (Abraham)..

Peki! Sünnet ne anlama gelir?

“Ben de İbrahim’in putuna inanıyorum” demektir.

Peki! Biz kimiz?  Türk.

Ne Arap, ne de Yahudi soyuyla hiç bir ilgimiz yoktur.

Peki! Neden onların efsanelerine uyup bu tür tapınım işlerini yapıyoruz?

Bir Arap ile Yahudi inancı ki Cumhuriyetimizi batırıyorlar.

Biz halen gerçekleri göremiyoruz.

Yerin dibine batsın kör cehalet.

Kaynak   : Muazzez İlmiye Çığ kitapları.