ANADOLU TURUKKU DOLU

ANADOLU’YA GELDİĞİNİZDE BİZ BURADAYDIK TEZİ ÇÖKTÜ!

1—Herodot tarihi der ki; M.Ö.625 yılında Zile yakınlarında Pers ordusu bir hile ile Saka/iskit ordusunu(Alper Tunga‘yı) yenene kadar tüm Anadolu’ya Saka’lar hakimdi.

2—Saka’lar MÖ. 5. yüzyılda altından elbise yaparken, o tarihte ne Rus vardı, ne Alman ne de Fransız vardı.

Biraz daha geriye gidelim…
Sümerlere(yani orta asyalı Kengerler)
Turukku‘ya, “Türk” Turku krallığına gidelim…

3—Bizi bu da kesmez bilirim…
Çünkü Anadolu medeniyetini kuranların eski Yunan Medeniyeti olduğu tezi bize yıllardır yutturulmuştu ya…. biraz öfkeliyiz bu tarihi yalanlara karşı!

4—İşte şimdilerde Dünya çapında Arkeoloji Profesörleri topraktan çıkardıkları kemiklerin DNA‘larıyla o yöredeki köylülerin DNA’larını karşılaştırınca şok geçiriyorlar.. çünkü Dna’ları yüzde 97 uyumlu.

5—Örneğin; antik Burdur -İsparta tarihi Aglasun kazılarından…
Burdur ve Isparta’da ki SAGALASSOS uygarlığı da Ön-Türk uygarlığı çıktı. (Belçika LEUVEN Katolik Üniversitesi’nden Prof.Dr. Matc WAELKENS, Ağlasun kasabasında yaptığı kazılar esnasında ortaya çıkan kemiklerin.

6—…. DNA’sını köylülerle karşılaştırınca şok oldu. Toprak altından çıkan 6-8 bin yıl öncesinin kemikleriyle, çalıştırdığı işçi-köylülerin dna’sı yüzde 97 aynı çıktı) yani onlar da Ön-Türklerin bir kolu olan SAGALASSOS çıktı.

7—Frigyası da böyle, Yazılıtaşı da böyle, Urartusu da böyle, Hititi de böyle…
Eskiden Batılı Arkeologlar buluntuları çalıp çırpıp ülkelerine kaçırıp, Anadolu tarihini uyduruk Helen diye bize kakalasalar da, bizimkiler de aksini ispat etmeyi başarıyor hele şükür…

8—Buna bir örnek de Assos;
Assos”u kuranlar da Ön-Türklerin bir kolu Lelegler ve Pelasglar çıktı….

9—Ey Atatürk sen ne büyük adam çıkıyorsun her geçen gün böyle…
Teee Alacahöyük kazılarını yaptırdığında bunları söylemiştin, sana inanmayanlar utansın!
Kemalist tarih tezi diye küçümseyip kenara atılan “Türk Tarih Tezinin Ana Hatları” kitabını okullardan kaldırtanlar utansın!.

10—Anadolu uygarlığını eski Yunan’ın kurduğu tezi bize yutturuldu demiştik!
Oysa Helenlerin bile 3/4‘ü Ön-Türk çıktı.
Ön-Türk Pelasglar ile Kuzey Batı Avrupa topluluğu olan Dorların karışımından oluşmuş Helenler.

11—Daha sonra da bu karışıma diğer Ön-Türk halkları Traklar ve Mekadonlar eklenmişti. Sırada ne var?
Tabi ki Göbeklitepe Ön-Türk uygarlığıyla, Turukku krallığı ve yine Urumiye deki Urmu teorisini de öğreteceğiz halkımıza…

12—S.N Kramer ile Prof. Osman Turan hoca, Sümerce’deki 950 kelimenin kokeni Türkçedir dedi veeee batıda ki diaspora tarihçileri sus pus oldular….
Ahh bu kelimeler Türkçe değil de, örneğin; Yunanca yada Ermenice çıksaydıııı….

13—O zaman dünyayı ayağa kaldırırlardı. Anladınız sebebini de değil mi?…

Sonuç: Bugün Hun/Macarlardan, Almanlara, İtalyanlardan (Etruksler=Ön-Türklerin bir kolu), İspanyol’a, hatta İngiliz ve İskoçlara kadar neredeyse tüm batı tarihini
Sakalara /İskitlere bağlama telaşında.

14—Hemen hepsi köklerini Azerbaycan’in Gobulistanına, Albania’sina, Gabanasına ve daha kuzeyine bağlamaya başladı, çünkü biraz geri gidince tarihleri kökleri olmadığını öğrendiler.

15-Antik Yunan tanrılarının bile Mısırdan çalıntı olduğunu öğrendiler. (bunu ilk kez Herodot da demişti ama her ne hikmetse unutmuslardı…)
Batı artık “Kara Atena” yı yazdı, tarihi ile yüzleşip köklerini Türklere bağlıyor….

16—Bu aslında iyi bir şeydir, ticari açıdan da tarihi bir fırsat olabilir. İş bilenin demiş atalarımız…
Artık Türklüğümüzle Atatürk gibi gurur duyabileceğiz, tabi Atalar kültüne inanan bizim gibi köklü hissiyatı olanlar duyacak…

Bahtiyar Aydın