KAMBİYO KONTROL REJİMİ, ÜLKEMİZİN İFLASIDIR

Ekonomik krizle ilgili büyük söylentiler ne?

Habererk gazetesinden Hasan Basri Akşener’in haberine göre; Ekonomik kriz geliyor, dış borçlar ödenemiyor, hükümet buna çözüm aranıyor.

Bunlardan biri iktidar “Kambiyo Kontrol Rejimi“ne geçebilir söylentisi…

Pekiyi, ne’dir bu “Kambiyo Kontrol Rejimi” ?

Gerçek fiyatlar dışında, hükümet tarafından belirlenen sabit kurlar üstünden döviz ticareti demek !

Bankalardaki döviz hesaplarının gerçek kur üzerinden değil de, hükümetin belirlediği sabit bir kur üzerinden TL’ye çevrildiğini düşünün !

Bu sistem 1980 öncesi kapalı ekonomik sisteme dönüş demektir.

Hani şu karaborsa yılları !

Döviz fiyatları ve döviz alışverişinin kontrol altına alındığı yıllar.

Pekiyi bu geriye dönük sistem bizim banka sistemi gibi tamamen uluslararası sisteme eklemlenmiş bir ekonomi İçin etkileri nasıl olur ?

Arjantin 2001 senesinde moratoryum (iflas) ilan edip böyle davrandı, bankalar günlük para çekme limitleri dışında para vermedi, sabit bir kur üzerinden her türlü dövizi Arjantin Pezosu’na çevirdiler, tabii ki ülkede kaos oldu !

Yokluk olunca sokaklarda yağmalar başladı, herşey karaborsaya indi.

Arjantin hükümeti borçlanıp iflas etmesinin bedelini fakir halkından çıkartmak istedi !Bu gibi davranış daha da güvensizlik yarattığından, yerli sermayenin de yurtdışına çıkışı demektir !

Yani bu sistemde gerçek fiyatlar olmadığından bırakın yabancıyı, yerliler bile kaçar …

O nedenle bu sistemi uygulayacak olurlarsa, dünyaya açık “konvertibl sistem”den kapalı sabit kur ekonomik disteme dönüş olduğundan ticaret tamamen “yeraltına” yani karaborsaya iner !

Sokakta başka bir döviz kuru oluşur, döviz karaborsası oluşur !

İkili fiyat” rejimi olur.

Sadece para sistemi değil, mal ticareti de karaborsaya iner, zarüri tüketim malları bile tezgah altında farklı fiyatlara satılır.

Kurlar gerçek fiyatlarda olmadığından, mal fiyatları da gerçek olamaz, tezgahaltı satış denilen sisteme evrilir.

Kuyruklu yılları aklınıza getirin, yağ, tüp, benzin kuyrukları…

Kısacası “ikili fiyatlama’ sistemi yaratır.

Yani her şeyin etiket fiyatı dışında, ayrıca aşırı yüksek bir karaborsa fiyatı olur !

Bu sistem Türkiye için felaket Demektir,

Ülkeye yerli yabancı farketmez artık bir kuruş bile gelmez !

Kaynak: Habererk