70 VEYA 111 YIL SONRA KIYAMET KOPACAK

Jeologların edindiği kapsamlı ve geniş bilimsel kanıtlara dayanarak, dünya’nın yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl diyelim. Bilime göre modern insanın yaşı ise 200.000 yıl civarında. Bakalım dinlere göre dünya ve insanlığın yaşı kaç?

Mukaddes Kitap’tan dünyanın ve insanlığın yaşı çıkarılabiliyormuş. Nuh Peygambere kadar olan sıralama verilmiş. Hz.Nuh’tan Hz.Adem’e kadar olan süre de kuşaklardan tahmini olarak ortaya çıkarılabiliyor.

Tevrat’ta yazılı olan bu tarihlere Kuran’da itiraz edilmediğine göre, Tevrat tasdik edildiğine göre, Kuran’da bu süreci kabul ediyor demektir. Nitekim bazı hadis 0lduğu iddia edilen rivayetlerde de bu yönde bilgiler mevcut. Hz.Adem’den kıyamete kadar dünyanın ve insanlığın ömrü 7000 yıldır. Kenzu’l-Ummal, h.no: 16459. Tezkiretu’l-Mevduat, I/223. Sahavî, el-Makasıdu’l-hasene (Deylemi’den naklen), I/693, h.no: 1243. Munavî Feyzu’l-Kadir, III/547; h.no: 4278 (Deylemi’den naklen).

Bayezid Bistamî, Miftahu’l-Cifr adlı eserinde, Sabiiler ve diğer üç semavî dinin mensuplarının dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğunda ittifak ettiklerini, söyler. (a.g.e.) Hadise göre Muhammed “Ben insanlığın ikindi vaktinde geldim.” diyor. Diğer bir rivayette ise “Benim ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmeyecek.” demiş. Muhammed’den günümüze yaklaşık 1430 sene geçmiş zaten. Yani İslam’a göre Kıyamete 60-70 yıl var. Bu konuda Museviler kesin tarih dahi verirler: Hz.Adem ve Heva’nın dünyaya geliş tarihi M.Ö. 3761′dir. http://www.sevivon.com/tarih/tarih.asp Musevilere göre kıyametin tarihi 7000-3761 = 3239 olur. Yani Musevilere göre 3239 –yılında kıyamet kopacak. Kıyamet kopmasına, içinde bulunduğumuz 2022 yılını çıkarınca 1217 yıl daha var.

Bir kesin tarihte Nurculardan: Said Nursi, dünyanın yaşının 7000 sene olduğunu yazar. Hatta bunu ayet sayısı ile ilişkilendirir. (Saf insanlar da inanır) 6236 ayet sayısı palavracı Said Nursi’ye göre 6666’dır. 7000 seneden fetret devri çıkarıldığında 6666 sene kalırmış. Said Nursi’ye göre, Risalei Nur’un hizmeti hicri 1542’ye kadar sürecek, 1545’de ise kıyamet kopacaktır. (Kastamonu Lahikası sa.33) Kuran’da ne zaman kopacağını “yalnızca Allah’ın bilir” dendiği halde kıyametin tarihini, Said Nursi de bilmekte, ne hikmetse.!.

Hicri 1545, 2120 yılına denk geliyor. Demek ki insanlığın yaşı M.S. 2120 yıl, Yani Nurculara göre kıyamete 111 yıl kaldı..

 

Y O R U M L A R

Birine göre:1217 yıl, ötekine göre:111 yıl, berikine göre:70 yıl, Palaaavra Palaaavra heepsi Palavra……  yalanciyitespit@nsne.com