TÜRK’Ü DE, ATATÜRK’Ü DE SEVMEMEKTE HAKLILAR!

Aşağıdaki isimlere padişahların annelerinin ırkını dinlerini katarsak; off of
Bu ekibi Ermenistan Kabinesi sanmayın,
   Bu ekip; 33 SENELİK ABDÜLHAMİT DEVRİNİN EKİBİ..
Sonrada devlet batınca “vay efendim Türkçülük başlamış da devlet çökmüşmüş”
Peki bu ekonomik iflas tablosunda Türkler nerede ?
Halife-i Müslümin 2.Abdülhamit’in nazırlarından (bakanlarından) ve bürokratlarına buyrun bakalım:

Hariciye Nazırları; Aleksandros Karateodori Paşa (1878-1879)
Gabriel Pasha ve Sava Paşa (1879-1880)

Hazine-i Hassa Nazırları: Agop Ohanes Kazazyan (1876-1891),

Mikail Portakalyan Efendi (1891-1897),
Ohanes Sakız Efendi (1897-1908)

Maliye Nazırı: Agop Ohanes Kazasyan Paşa (28-30 Ağustos 1885), (Aralık 1886 – Mart 1887) (1888-1891) 3 defa..

Nafia Nazırları: Ohanes Çamiç Efendi (1877-1878),
Aleksandr Karateodori Paşa (1878)
Sava Paşa (1878-1879)

Orman ve Maadin Nazırları; Mavrokordato Efendi (1908-1909),
Aristidi Paşa (1909)

Ticaret ve Ziraat Nazırları: Bedros Kuyumcuyan Efendi (1880)
Gabriel Noradonkyan Efendi (1908-1909)

Ayan Üyeleri(1876); Antopolos Efendi, Aristarki Bey, Daviçon Karmona Efendi, Musurus Paşa, Serviçen Efendi, Stoyanoviç Efendi, Dr. De Kastro Bey, Mavroyeni Paşa, Karatodri Paşa, Abraham Karakahya Paşa

Ayan Üyeleri(1908) Azaryan Efendi, Basarya Efendi, Bohor Efendi, Fethi Franko Bey, Gabriyel Noradonkyan Efendi, Mavrokordato Efendi, Mavro yeni Bey, Oksanti Efendi, Yorgiyadis Efendi, Aram Efendi, Popoviç Temko Efendi,

Babıali Hukuk Müşaviri Gabriel Efendi;
Abdülhamit zamanında sürekli el üstünde tutulan bu Gabriel Efendi, 2.Dünya savaşı sonrası düzenlenen Paris Konferansında Ermeniler için toprak talep etmiş, Lozan Konferansına da Ermeniler adına katılmıştır…

Büyük Elçiler; Y. Fotiades Bey ve Gobdan Efendi: Atina,
Azaryan Efendi: Belgrad,
E. Karatodri Efendi: Brüksel,
Blak Bey: Bükreş,
Yanko Karaca, Misak Efendi ve Aritraki Efendi: Lahey,
K. Musurus Paşa, Alfred Rüstem Paşa ve Antopulo Paşa: Londra,
Naum Paşa: Paris, S. Musurus Bey ve Y. Fotiades Bey: Roma,
Nikola Gobdan Efendi: Sofya,
A. Vogorides Paşa: Viyana,
L. Aristarki Bey ve A. Mavroyeni Bey: Washington’da Büyükelçi-Elçi olarak görev yaptıklarını, ve nasıl el etek öptüklerini görüyoruz.

Konsolos ve kâtipliklerde de Türk unsurundan ziyade Ermeni ve bilhassa Rum memurlar kullanılmakta idi.
Valilik koltuklarının çoğunda da gayrimüslimler oturuyordu.

Mesela; Şarkî Rumeli Valileri; Sava Paşa, Aleko Vogorides Paşa, Gavril Paşa Hristoiç, Alexandre de Battenberg, Ferdinand de Saxe-Cobourg et Gotha,
Sisam Beyleri; Mişel Gregoriyadis Bey, Aleksander Mavroyeni Bey, Yanko Vitinos Bey, Kostaki Karateodori Paşa, Yorgi Yorgiadis Efendi, Andrea Kopasis Efendi,
Cebelilübnan Sancağı Mutasarrıfları; Vasa Paşa, Naum Paşa, Yusuf Franko Paşa

Maliyesini, hariciyesini, tarımını, madenlerini ve de mülkiyesini gayrimüslimlere bırakmış devletin başında bir İslam Halifesi (!) vardır…

ŞİMDİ ANLADINIMIZ MI ATATÜRK’ÜN KİMİN TEKERİNE ÇOMAK SOKTUĞUNU?

Türk dil Kurumuna bir ermeni dilbilgisi uzmanını, oda sadece Genel sekreter olarak atadı diye, ki adam Osmanlı memuru zaten, 100 senedir Atatürk’e demediğini bırakmayanlara soralım, insafinız var mı ?

Kaynak kitap: g
KUNERALP, Sinan, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali,
Prosopografik Rehber, İstanbul: İsis Yayınları, 1999.