ORMANCILARIN AĞABEYİ YUNUS ESİRCİ KİMDİR?

Yunus ESİRCİ 1934 yılında Düzce/ Muncurlu‘da dünyaya geldi.

11 yaşında iken 1945 yılında babasının İmamlık görevini yaptığı, Sakarya-Akyazı ilçesinin şimdi mahalle olan o zamanki Küçücek Köyü‘ne yerleştiler.

Kastamonu/ Araç Orman Okulu‘ndan Mezun olan Orman Baş Memuru Yunus ESİRCİ, Kızılcahamam, Kocaeli, Sakarya Orman Müdürlüklerinde görev yaptı.

Görevlerinde hiçbir ceza almamış, daima taltif görmüş olan Orman Başmemuru Yunus ESİRCİ, meslektaşlarının sorunlarının halli için Orman Memurları Derneği‘ni kurmuş, bir çok mücadeleler verip, bazı hakların alınmasında ciddi katkısı olmuştur. Orman Memurlarının özlük haklarının elde edilmesini dile getiren ‘Dernekçilik’ hizmetlerinin yanında, Ormancı, Orman ve ağaç kaçakçılığı sorunlarını dile getiren Dergi yayınları da yapan Yunus ESİRCİ, son yıllarda kalp hastalığına yakalanmış, başarılı bir bypas ameliyatı ile sağlığına kavuşmuştur.

Ancak 24 Ocak 2013 tarihinde 79 yaşında hakkın rahmetine kavuşan; Hanife, Aynur, Melik Nazır, Ümit Nadir, Murat Mahir, Gülen ve Ali Serter isimlerinde 7 çocuk babası, Emekli Orman Başmemuru Yunus ESİRCİnin hastalığında ve yaşlılığında, eşi Sevim Kadriye Hanımefendi tarafından çok iyi bakıldığı, övgü ve saygı ile anlatılmaktadır.