KUDÜS BİZİM NEYİMİZ OLUR?

KUDÜS BİZİM NEYİMİZ OLUR ?

Üçbeş arkadaş oturuyor sohbet ediyoruz. Hepimizin tanıdığı Osman dayı yanımıza yanaştı ve;
– Ne olacak bu Kudüs işi ? diye sordu.
Bende,
– Otur Osman dayı ben sana bir şey sorayım senin cevabına göre Kudüs’ü konuşalım, dedim.
Oturdu;
– Osman dayı Kudüs senin neyin olur ? diye sordum.
Şaşırdı,
– Ne demek neyin olur !? Kutsal bir yer orası, peygamberimiz ordan miraca çıktı, orda mescid-i aksa var, Hacer-i muallak taşı var, bizim ilk kıblemiz mescid-i aksadır vs.vs.
– Evet böyle düşünüyorsan orası için savaşmalı, mücadele etmeli uğrunda ölmeli ve öldürmelisin, ama benim için senin kadar önem arzetmiyor. Çünkü bu anlattıklarını önce din sonra tarihi hakikatler doğrulamıyor’ dedim.
– Sen, miraça ve oradaki mescid-i aksaya inanmıyor musun? diye sordu.
– İnanıyorum, ama bu inanış Kudüs’le ilgili değil. İstersen şöyle başlayalım sonra ne diyeceksen de tamam mı’ deyip devam ettim.
Osman dayı, Araplar ve Yahudiler kardeş çocuklarıdır.

Araplar; Hz. ibrahimin oğlu, İsmail neslidir.

Yahudiler; Hz.İbrahimin oğlu İshak neslidir. Babaları bir anneleri ayrıdır.
– İlk kıblemiz denince insanlarda sanki orda bir “ Camii veya Mescid” varmış gibi düşünce oluşuyor değilmi ?

Halbuki öyle değil, orda bir mescid veya Camii yok. Peki ne var ? Beytü’l Makdis, yani Musevilerin ilk ibadethanesi “Süleyman Mabedi“ var.
– Arapların, Beytü’l Makdis dedikleri yer, MÖ takriben 957 yıl evvel Hz. Süleyman’ın inşaa ettiği bir mabed. Fakat bu mabed tarihi süreçte çok kez yıkılmış, tahrip edilmiştir. Ama iki kere tamamen yıkılmıştır. İsra süresinde Hz Üzeyir anlatılırken bu ilk yıkılış da anlatılır.
– Nabukadzar tarafından yıkılıp halkıda esir, köle olarak Babil’e götürüldüler.
Daha sonra Persliler Babil’i işgal edip yahudileri serbest bıraktılar, onlarda tekrar Kudüs’e gelip 25 yıllık bir çalışma ile Süleyman mabedini inşaa ettiler.
İkinci tamamen yıkılış roma generali Titus tarafından MS 70 yılında gerçekleşti. Süleyman Mabedi tamamen yıkıldı, Kudüs’ü çevreleyen bugün ağlama duvarı denilen bir sur parçası kaldı.
Hz. Ömer Kudüs’ü aldığında Süleyman Mabedi’nin yeri moloz ve çöp toplama yeri olarak kullanılıyordu. Özellikle hiristiyanlar bunu eski inançsa direnen yahudileri aşağılamak için kasten yapmışlardı.

Ömer Kudüs’ü alınca namaz kılmak ister, kiliseyi önerirler, uygun bulmaz. Oradaki çöp ve moloz yığını kendisi de çalışarak temizler ve orda namaz kılar. Sonra orada küçük de bir mescid inşaa eder.

Ömer’den çok sonra emevi Halife’si AbdülMelik bin Mervan oraya peygamberimizin Burak’ı bağladığı (!) ve ’Hacer-i muallak taşı’ dedikleri bir taş üzerine Camii yaptırır. Kubbetüs Sahra (Hz Ömer camii de) denilen Camiiyi yaptırdı.(687-691)

Ondan sonra da AbdülMelik Mervan’ın oğlu Velid de bugün mescid-i aksa denilen camiyi yaptırdu.( 715 )
Yani, peygambere ziyaret ettirilen, kapısı penceresi saydırırlan, diğer peygamberlere namaz kıldırdığı mescid-i aksa diye hadislerde anlatılan bir yer ve yapı mevcut değil.

Emeviler, Mekke’de ve Medine’de hilafetini ilan eden Abdullah bin Zübeyre, hacca gidenlerin biat etmelerini engellemek için Kudüs ve Şam’ı öne çıkaran hadis üretmişler” kubbetüs Sahra’yı da Kabe’ye “altarnatif hale getirmişler.
“Hacer’ül-Esved” yerine, “Hacer-i Muallâk” ön plana çıkardılar. Tüm bunlar Emevî saltanatının meşruiyetini ve devamını sağlamak için yaptılar.
Müslümanlardan önce, Yahudiler için daha kutsal olan bu taş; onların arasında “başlangıç kayası” “köşe taşı” olarak adlandırılmaktadır. Onlara göre, Kudüs mabedinin merkezi bu kayayı çevreleyen binadır.

Mesih’in dünyaya indiği süreçte insanları bu kayanın üzerine çıkarak yönlendireceği inancına sahiptirler.

– Şimdi diyeceksin ki isra ve miraç ne?
İsra: gece yürüyüşü demek.

Mescid-i aksa: en uzak mescid demek.
Bunun Kudüs’te adı verilen yer olmadığı aşikar, iki türlü değerlendirenler var.
1- Bu mescid 7. Kat semadaki Kuran’ın bahsettiği el- beytül mamur ve yerdeki Kabe’nin gökyüzündeki yeridir.
2- Harem sınırlarında Cirane vadisinde bulunan Mescid-i Aksa adlı bir küçük yapıdır Mekke’ye 8-9 km mesafededir.
İsra ise; Peygamberin sağlığında bir gece bu yapıya gidip gelmesinden ibarettir’ diye kabul edenler var.
Miraç: ‘bedenen oldu’ diyen var, ’ruhen oldu’ diyen var, ‘rüyada oldu’ diyen var, ‘hiç olmadı, böyle bir şey yok’ diyenler de var.

Osmandayı, Kudüs kimin? Kuran’da anlatılan İsrail oğullarının firavunların esaretinden Hz. Musa tarafından kurtuluşu ve Nil’i yarıp geçmeleri İngiltere’ye, Fransa’ya gitmek için değil Kudüs’e gitmek içindir. Yani Kudüs onların da yeri.

Dahası;

Bizim geleneksel külliyat, mescid-i haram (Kabe) ve mescid- i aksa (Kudüs) arasında ki Kudüs’e kadar olanın ayetle sabit olduğunu reddinin “küfür“ olduğunu, Kudüs ten gökyüzüne yükselişin hadis ile sabit olduğunu reddinin bir şey gerektirmediğini yazar.

Fesuphanallah! Yerdeki işleri Allah, yukarıda uydurulan yakıştırılan şeyleri de Peygamber bildiriyormuş.???

Şimdi, Atatürk ve cumhuriyet ile ilgili pankart ile maça çıkanlar spora siyaset karıştırılması ile suçlanırken “Kudüs kırmızı çizgimiz“ diye tüm maçlara pankartla çıkıldı. Ülkemizin hali bu.

Ayrıca; Yunan 18 adamızı işgal etti, hükümetin ve yandaş medya ve koyunların çıtı çıkmadı. Araplar her şeyi hak ediyor ama mescidi Aksa belimizi büküyor ???

Karabağ, Kerkük, Talefer, Kırım, Kıbrıs, Musul, Doğu Türkistan vs. Yerler için kıçını kıpırdatmayanlar dinselleştirilmiş Kudüs için sokaklarda “Cihat“ çağrılarında.

Kabe bu gün ABD kuklası rejimin elinde orayı kurtarmak isteyen yok! Varsa yoksa, Kudüs!

Üstelik İsrail’in eski Genelkurmay Bşk. Ariel Şaron Başbakan iken Kudüs’e giden Erdoğan’ı karşılarken Şaron: “İsrail’in Başkenti Kudüs’e hoşgeldiniz” demiş, Erdoğan “HOŞBULDUK” diyerek Kudüs’ün israil Başkenti olduğunu kabul etmiş, yani Türkiye kabul etmiş oldu. Araplar kabul etti. Dünya devletleri kabul etti. ABD Bşk Trump, oraya gidip dünyaya bu olayı ilan etti. Kabul etmeyenler, sadece Türk askerini arkadan vuran İsraillilerin öz amca çocuğu Filistinliler kaldı.

– “Osman dayı, şimdi ne yaparsan yap, ben diyeceklerimi” dedim..
Osman dayı yüzü allak-bullak bir halde,
Ben bunları camide desem, beni taşa tutarlar, dedi.???

Ve, gitti.