İSLAMDA BUNLAR YOK

KURAN’DA YOK, AMA
EHLİ-SÜNNET TANIMLAMASIYLA İNANANLARIN,

ALLAH’INOKU” EMRİNİ HİÇ UYGULAMADIĞI HALDE KENDİNİ MÜSLİM SANAN BAZI CAHİLLERİ,

BUNLARIN ÇOĞUNU FARZ KABUL ETMEKTEDİR. BU YANLIŞTIR.

1- Tüm Şefaat sadece Allah‘a aittir. “Şefaat ya Resullulah, ya Ali, ya Geylani, ya Gavs” vs. saçmalıkları yok.
2- Mehdinin geleceği yok.
3- Kabir hayatı, kabir azabı yok.
4- Miraç yok, Allah’ın peygamberimize “Ben cihanı senin için yarattım” demiş gibi saçmalıklara inanmak yok. (Katolikler de, Hz. İsa için aynı yalanı uydurmuşlar)
5- Kadercilik yok.
6- Recm cezası yok.
7- Mezhepler yok.
8- Altın/İpek erkeğe haramdır, yok.
9- Bir şeyhe veya tarikata bağlanmak yok.
10- Kıyamet alametleri yok.
11- Erkek/Kadın sünnet olmak yok. (Ancak her dinde buna inanıp uygulayanlar var. İnanmayıp temizlik için uygulayan da var)
12- Hayızlı/lohusa kadınlara ibadet yasağı yok.
13- Kuran’ı anlamadan arapca okumakla sevap kazanılacağı gibi saçmalık yok.
14- Ölüye Kuran okumak, sevap transferi yapmak yok.
15- Bir insandan Tevbe almak, vermek, rabıta yapmak, dönmek, kafa sallamak yok.
16- Erkeğin kişisel üstünlüğü, kadının erkeğe itaati yok. Sorgusuz itaat, sadece Allah’a yapılır.
17- Evliya (tarikatlarda, akait-ilmihal kitaplarında anlatıldığı şekilde Allah dostu), keramet sahibi yok.
18- Mevlid yok.
19- Salavat çekmek yok.
20- Sünnet namazı zorunluluğu yok.
21- Arapça dua etmek ve Arapça namaz kılma zorunluluğu yok. (Böyle bir zorunluluk olsa, o DİN sadece Arap Dini olur. Arap olmayan bu dinden olamaz)
22- ”Cuma namazı sadece erkeklere farzdır” diye bir şey yok. (İman eden her erkek ve bayanlara farzdır).
23- Kölelik/Cariyelik yok.
24- Kadının uğursuzluğu, cenazeden uzak tutulması, sadece erkeğin cenaze namazı (duası) kılması yok.
25- Kaza namazı yok.
26- Haremlik/Selamlık şartı yok.
27- ”Kadının sesi haramdır” yok.
28- Kutsal günler/Kandiller yok. (Sadece Kadir gecesi özeldir)
29- Bazı ayetleri veya duaları belli sayıda okuyup üflemek ve bundan murat beklemek yok.
30- Sırat Köprüsü yok.
31- Kuran’ın saydığı haram yiyecekler dışında kalan yiyecekler; kültürel, tercihler ve alışkanlıklar ile ilgili meselelerdir. Kendi kafasına göre haram koymak yok.
32- Erkeğin kadını dövme yetkisi yok.
33- Dua ederken el açmak, âmin demek zorunluluğu yok.
34- Teravih namazı yok.
35- Her askerde veya savaşta her ölenin şehit olması gibi bir şey yok.
36- Boşanma yetkisinin yalnızca erkeğe ait olması yok.
37- Ölüye telkin ve ıskat yok.
38- Takva kıyafeti (sakal, cübbe, sarık vs.) yok.
39- Sorgulamadan bir fikre, bir şahsa tabi olmak asla yok.
40- İslamın 5, İmanın 6 farzı, 32 farz, 52 farz yok. (Kuran’ın tüm emir ve yasakları farzdır)
41- Çocuk yaşta evlilik asla yok.
42- Namusda/Zinada kadın erkek farkı yok.
43- Ramazan orucuyla ilgili 61 gün oruç tutma cezası yok.
44- Türbede dilek dilemek yok.
45- Tasavvuf, gavs, kutup, şeyh, seyyidlik gibi uydurmaların İslamda yeri hiç yok.
46- ”Kuran anlaşılması zor bir kitaptır” deyimi Tanrı’ya hakarettir, yalandır, yok.
47- Resul ve Nebi var, Peygamber kelimesi ise Kuran’da yok.
48-Kuran okumak için abdest şartı yok.
49- “Sakala jilet vurmak haramdır” diye bişey yok.
50- Din değiştirenin (Mürtedin), namaz kılmayanın, içki içenin, zina yapanın öldürülmesi diye bişey yok.
51- “Sakalı şerif, nalı şerif, hırkayı şerif, Kabak, hurma, zemzem, tesbih, seccade vs. kutsaldır” diye bişey yok.
52- Sevap kazanmak için; (kertenkele, siyah köpek) vs hayvanları öldürmek yok. Uğursuz hayvan yok .
53- “İslami bir isim koymadan ve sünnet olmadan müslüman olamazsın” diye bişey yok. (Başka dinlerden islama geçenlerin çoğu sünnet olmadı, ismini değiştirmedi, ama inandı)
54- “Hadisler kesin peygamber sözüdür” diye birşey yok.
55- Hadis, Fıkıh (icma-kıyas) Kuran dışında hükümler koyar diye bişey yok.
56- “Kadın tek başına seyahat yapamaz” diye birşey yok.
57- Akıl, bilim karşıtlığı yok. (İslamda, Önce akılcılık ve bilim öne alınacak)
58- “müzik, resim, fotoğraf, şiir, heykel, satranç haramdır” diye birşey yok.
59- Cennetle müjdelenen, kusursuz sahabi yok. (Peygamberler bile yargılanacak)
60- Peygamberin, sürekli aynı sözlerle kendisine dua ettirdiği bir ezan duası yok.
61- Peygamberimiz namazda otururken kendi kendisine selam verdiği, müminlerinde namazda, Allah’ın huzurunda otururken peygambere selam çaktığı bir Tahiyyat duası yok. (Burada hitap direk peygamberedir, oysa ölümsüz olan ve seni her an duyacak olan sadece Allah’tır)
62- İslamda kara çarşaf, peçe, saç görünmesi yasağı yok. (Kara çarşaf, eski Musevi/İsevi kültürüdür)
63- Dini kullanarak para kazanmak düzenbazlığı yok.
64- Kuran dışında haram helal koyan bir resul yok. (Hiç bir peygamber buna yetkili değildir)
65- “Kuran evrim/tekamül teorisine karşıdır” diye bir şey yok. Evrim derken neyin kastedildiği önemli.
66-Mesih Isa’nın ineceği, Deccal’in çıkacağı gibi masallar yok.
67- Ölünün ardından 7, 40, 52 günlerinde ziyafet vermek, yok.
68- İslamda “HALİFELİK” diye özel bir kurum, makam yok.
69- İslamda babadan oğula geçen saltanat asla yok. (Saltanat/Tekadam idare şekli günahtır)
70- Dini yaymak için, insanları öldürüp ülkeler fethetmek yok.
71- Aynı dinden, aynı mezhepten olmayanı düşman görmek yok.
72- Arap gelenek, görenek ve adetlerini sünnet diyerek pazarlamak yok.
73- “Kan akması veya kadına dokunmak abdesti bozar” diye bişey yok.
74- Minarelerden, haddi aşan sözlerle Peygamberin aşırı yüceltildiği bir selâ çağrısı yok. (SELA, islamın değil

 bir Osmanlı uygulamasıdır)
75- “Allah ile, Peygamber ile rüyada görüştüm” sahtekarlığı yok.
76- “Arapça kutsal bir dildir” diye bişey yok. (Her Ulusun dili kendine kutsaldır)
77- Dinde, Kuran’dan başka  kaynak yok.
78- Özel durumdaki kadınların bereketsizliği, ibadetlerden men edilmesi diye bir şey yok.
79- “Kalp gözü açık, mübarek zat, yüzyılın büyük alimi” gibi şeylerle kişileri ilahlaştırmak yok.
80- Deccal yok.
81- “Kur’an genel çerçeveyi çizer, sünnet/hadisler onu detaylandırır” diye bir şey yok. (Aslolan Kuran’dır)
82- “Mümkir-Nekir” diye melek yok.

83- Domuz etinin yenmesi, alkollü içki içilmesi yasaklanıyor diye; Tanrı‘nın yarattığı mübarek D0MUZ ve günlük ihtiyaçlarımızda kullandığımız mübarek ALKOLün lanetlenmesi diye bişey yok.

Yukarıdaki maddelerin aksini iddia edenlerin amacı, İslam dinini, diğer inançların karşısında aşağılamaktır, İslam düşmanlığıdır.

BEDİR MÜNİR BEDİRBEYOĞLU