İNGİLİZLERİN TÜRKİYE HAKKINDA FELAKET RAPORU

Bunlar doğru ise dehşete düştüm. Siz ne diyorsunuz?

İNGİLİZ DIŞ İSTİHBARAT SERVİSİ MI6’NIN 2023 FAALİYET VE STRATEJİ RAPORUNDAN !!

“İngiliz gizli servisi MI6‘nın faaliyet ve strateji raporu.” 186 sayfalık raporda, 2023 yılı Ekim ayı için Resmi yazılı belgede, Türkiye için yazılmış olanlar 2023 yılı Ekim ayı itibari ile!

✅1) Türkiye ekonomik olarak iflâs etmiş olacak.
✅2) Yabancı sermaye adı altında ve yurtdışı borçlandırma yöntemiyle ele geçirilmiş bankaların müslümanlık kullanılarak Arap sermayesine devredilmesi tamamlanacak.
Bankalara borcu olanların borç nüshaları ile ev, işyeri, araç ve arazilerine el konulacak.
Yargıtay aşamasına kadar tüm mahkemelerde yerel ve istinaf mahkemelerinde yeterli hakim, savcı sayısına ulaşıldığı takdirde kimse hukuk yolu ile işini çözemeyecek…
✅3) IMF ve benzeri kurum ve kuruluşlardan Türkiye’ye asla nakdi yardım yapılmayacak.
✅4) Etnik ve dini guruplar ayaklandırılarak KAOS oluşturulacak ve akabinde Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgeleri ilk etapta ÖZERKLİĞE sonrasında ise Pontus ve Kürdistan gibi isimlerle Anadolu’dan ayrılmaya teşvik edilecek…
✅5) Altı parçalı federatif bölge plânlaması hayata geçirilmek üzere Merkezi ve Otonom bölgeler paylaştırılacak.
✅6) TÜRK ordusu ve ASKERİ zayıflatılmış olarak silâh ve tertibatı sınırlandırılacak…
✅7) Yunanistan’ın kıta sahanlığı hakkı muhafaza edilmek üzere Adalar ve Boğazların denetimi Yunanistan’a bırakılacak…
✅8) Ege bölgesinde araziler ve köyler kamulaştırılıp acele olarak yabancı kişi ve şirketlere devredilecek…
✅9) AKDENİZ’DE Türk varlığı sona erdirilecek.
Radikal örgütler, dini cemaatler, etnik mültecilere ve gerekirse Suriyeli mültecilere toprak sözü verilerek kışkırtma ve kaos çıkartılarak, Türk varlığının yok edilmesine yol açılacak. Bunun için kışkırtma ve Kaos zorunludur…

Yazı google’dan        :

Sevr 100 yıl sonra yeniden masada!!!
Peki, böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Şu anda adım adım sona yaklaşıyoruz…
Peki bunu durdurmak mümkün mü? Değil…
Bu kitleyle mümkün değil…
Buna bütün kitleler dahil… Neden?
Halkın arzusu bu plâna, farkında olmadan uyarak yaşama peşinde…
Hak edilenler yaşanmadan, millet tekrar ferasetini kazanmadan bu olmaz…
Çünkü halâ 85 milyon aynı kafa… Peki, çözüm ne?
Tek çözüm, sağcı, solcu, dinci, dinsiz, laik, Kemalist, vb bu vatanda yaşayan herkesin bu tehlikeyi görerek bir araya gelmesi ve bu hırsızların hainlerin ülkeyi bu öngörülere adım adım yaklaştırmasına son vermesi, başka yolu yok.
Bu maddelerden hangisini yaşamadınız şu ana kadar?!?
Yaşadınız ve yaşıyorsunuz…
2023 Ekim ayını işaret etmişler… öngörülen tehlikeye adım adım götürülüyoruz,   lütfen çevremize ulaşabildiklerinize ulaştırın bu bilgileri..