HANİ BUNLAR MÜSLÜMAN İDİ?

‘BEN ONLARLA AYNI DİNDE OLAMAM’

“Emeviler 91 yıl boyunca İslam dünyasına kan ağlattılar.
Dini değiştirdiler. Allah’ın apaçık dinini ortadan kaldırıp yeni bir din kurdular.

Kim kurdu bunu Emeviler kurdu. Şu andaki tüm rivayetler bunların dinidir. Bunların dinine göre şu 9 ayet hiç önemli değildir. İslam’ın şartları önemlidir. Namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, hacca gideceksin, başını örteceksin ve ikindi namazını kılacaksın bütün günahların affolacak.

Önemli olan buna göre inançlar ve ritüellerdir.

Hardal tanesi kadar kalbinde imanı olan kurtulurmuş.

Deniz köpüğü kadar günahınız bile olsa birkez aşk ile La İlahe İllallah dediniz mi bütün günahlarınız affolurmuş. Adam da öldürsen, iftirada atsan, faizle insanları da sömürsen ne yaparsan yap, istersen Peygamber’in torunlarını, 71 kişilik kadın, çoluk ve çocuğu Kerbela’da katlet, çöle göm, ikindi namazını kıl, bütün günahların affolur/muş.

Bugün yaşanan din budur. Bu Emevi dinidir.

Cemaat televizyonlarından birinde baktım ve twitter da takip etmeye başladım. Sürekli hadis gönderiyor. ‘Her kim ikindi namazını vaktinde kılarsa bütün günahlar affolur.’ Yok böyle bir şey. Bu Emevi uydurmasıdır. Nerede ritüelleri öven bir hadis varsa bilinki Emevi uydurmasıdır.       Nerede amel övülüyorsa bilinki Kur’an ayetidir. Cömertlik, mertlik, yiğitlik, doğruluk, dürüstlük, yalan söylememek, iftira atmamak, komşuya iyi davranmak, yoldaki taşı kaldırmak Kur’an’idir. İnanç ve ritüelin övüldüğü her söz Emevi uydurmasıdır.

Sen insanlara iyilik yapmadıkça, birilerini sömürdükçe, başkasının alın teri sana geçtikçe, yüz bin rekat namaz kılsan kurtulamazsın. Kur’an, ‘Yalnızca yaptıklarınızdan sorulacaksınız’ diyor. İnanç ve ritüel emevi dinidir. Neden biraz düşünün?

Adam Peygamberin torununu, kadını ve çocuklarını katletmedi mi? 900 (Dokuz yüz) sahabe kadına tecavüz etmedi mi? Bunların ömrü çalmakla, adam öldürmekle geçmedi mi? Geçti. Adam bunları kurtarmak için ikindi namazını kılan affolur demiştir.

Bebekleri katledenlerle, Hazreti Hüseyin’in başını üç gün boyunca çamurlarda çiğnetenlerle, ben aynı dinde değilim. İslam’ın böyle bir yorumu olamaz. Korkunç insani suçları yapan ve yargılanmayanlarla biz aynı dinde olamayız. Eğer siz onlarla aynı dinde görüyorsanız yazık ediyorsunuz kendinize. Ben IŞİD ile aynı dinde olamam. Onlar dinden çıkmıştır. Dinimizi korumak ve sakınmak zorundayız. Sayımız az olsun temiz olsun. Hırsızı, katili herkes bu dinin içinde. Bu Emevi dinidir.

Kur’an’ı Kerim’de namaz kılmayanın cezasını, saçını açanın cezasını bana gösterin bakayım. Yok. Ama çalanın, iftira atanın, öldürenin cezasını öngörüyor, söylüyor. Hepsinin cezası var diğerlerinin yok.” Diğerlerini yaparsanız artı puan alırsınız, ama günahlarınız affolmaz..

ilahiyatçı İhsan Eliaçık