EDEBİYATÇILARDAN KORKAN İKTİDARLARIN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞAİRLER

Araştırmacı Mustafa Ceylan, öldürülen şairleri ele aldığı kitabında çeşitli nedenlerle öldürülmüş 101 şairin adını veriyor.
Ceylan’ın daha sonraki araştırmaları bu sayıyı 137’ye çıkarmış.
Ceylan’ın sıralamasına göre;
8 şair boğdurularak,
8 şair zehirlenerek,
6 şair yakılarak,
11 şair idam edilerek,
10 şair kurşunlanarak,
7 şair yolu eşkiyalar tarafından kesilerek,
16 şair savaşta düşman tarafından,
14 şair padişahlar tarafından haklarında ferman yayınlanarak,
4 şair haklarında fetva verilerek öldürülmüş.
Nef’i, Sarı Memi, III.Selim, Halet Efendi boğdurularak;
Âşık Şenlik, Şehzade Cem, Şakir, Sürurî zehirlenerek;
Halim Efendi, Nesimi Çimen, Metin Altıok, Behçet Aysan, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin yakılarak;
Pirsultan Abdal, Figânî, Hayatî, Kemal Ümmî, Halimi, Bahir, İzzet Bey, Talip, Antepli Nuri Paşa idam edilerek;
Şevki, Esat, Ramiz Paşa, Sabahattin Ali, İsmail Gerçeksöz, Kemal Fedai Coşkuner kurşunlanarak;
Kağızmanlı Hıfzı, Şükrü, Mehmet Rıfat Bey, Vuslatî, Gavrî savaşta düşman tarafından öldürülenlerden.
Cafer Çelebi, Pertev Paşa, Aklî, Mantıkî, Şehzade Bayezid hakkında ferman yayınlanarak;
Vecdî, Ruhî ve İsmail Maşukî fetvayla;
Nişancı Mehmed Paşa, Tahsin Efendi ve Hafız Ahmed Paşa da yeniçeriler tarafından öldürülmüşler.
İki şairin kadın meselesi yüzünden;
Selanikli Bektaşi şairi Kul Şükrü’nün de oruç yediği için, ağzına kurşun akıtılmak suretiyle öldürülmüştür.