DR MEHMET BORA PERİNÇEK ERMENİ YALANLARINI BELGELİYOR

İÜ Araştırma Görevlisi olan Mehmet Bora PERİNÇEK halen eski sovyet arşivlerini inceliyor ve Ermeni’lerle ilgili belgeleri tek tek çıkararak kamu oyuna önemli açıklamalarda bulunuyor.
En son bulgularında Eski Sovyet Ordusunun Gürcü kökenli komutanının üst makamlara yazdığı raporlar bulunmuş, bu raporlarda kendi birkiklerinde bulunan Ermeni kökenli Sovyet askerlerinin emirler hilafına Türk ve Kürtlerin köylerini basıp kadınların ırzına geçip çocuk ve ihtiyarlarla bu kadınları öldürdüklerini açıklıyor.
Bu belgelerden de anlaşılıyor ki, Ermeniler, bölgedeki müslüman Kürt, Türk, ve Kafkas halklarından olan müslümanlara bu katliamları yapmasaydı, tehcir denen zoraki göç kararı uygulanmayacaktı ve bu üzücü olaylar olmayacaktı. Bu gün ülkemizde mutluluk içinde yaşayan Gürcü, Abhaz, Çerkez, Kürt, Arnavut, Laz, Boşnak, ve diğer kökenli TC vatandaşları gibi Ermenilerin çoğu da aramızda olacak, birlikte yaşamakta Dünyaya örnek olacaktık.
Osmanlı ve Dünya arşivleri incelendiğinde görülecektir ki; TÜRKLER ASLA KATLİAM YAPMAZ.
Mehmet Perinçek, 19 Eylül 1978’de İstanbul’da doğdu. Faik Reşit Unat İlkokulu’nu ve Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdi. Burs alarak Rusya Federasyonu’nda Nijni Novgorod’da 35 Nolu lisede okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak memuriyete başladı. 2005-2006 öğretim yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsü (Üniversitesi)’nde (MGİMO(U)) misafir araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2007-2008 yıllarında TC Dışişleri Bakanlığı’nın projesi çerçevesinde Rusya Federasyonu devlet arşivlerinde araştırmalar yaptı.

Sekiz senedir Rus-Sovyet devlet arşivlerinde “Türk-Sovyet İlişkileri” ve “Ermeni Meselesi” üzerine araştırmalar yapıyor. Bu konular üzerine birçok makalesi var. “Atatürk’ün Sovyetlerle Görüşmeleri/Sovyet Arşiv Belgeleri’yle”, “Boryan’ın Gözüyle Türk-Ermeni Çatışması”, “Rus Devlet Arşivlerinden 100 Belgede Ermeni Meselesi” ve “Avrasyacılık/Türkiye’deki Teori ve Pratiği” başlıklı dört kitabı yayımlandı. Ayrıca çalıştığı konular üzerine önemli kitapları yayıma hazırladı. Diğer taraftan güncel Türk dış politikası üzerine çalışmalar yapıyor.

Bu konular üzerine sempozyumlarda ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, Türkiye’de ve yurtdışında konferanslar verdi. TRT’de ve özel televizyonlarda birçok programa katıldı. Rusça’dan Türkçe’ye çevirdiği kitap ve şiir yayımları da bulunuyor. Rusça, Almanca, İngilizce ve Osmanlıca (Eski Türkçe) biliyor.