DEVRİMCİ MÜSLÜMANLAR

Zorunlu bir açıklama.

DEVRİMCİ MÜSLÜMANLAR – BİZ ezilenleri yeryüzüne önder kılmak istiyoruz. (KASAS SURESİ 5. AYET)

KAMUOYUNA DUYURULUR:

Bazı medya kuruluşlarında ve STK bildirilerinde, “Devrimci Müslümanlar’a yönelik” yapılan bazı yakıştırma ve iddialara yönelik bildirimizdir.

Devrimci Müslümanlar hareketi uzun süredir faaliyet yürüten bir platformdur.
Hiçbir “kişi, kurum ve farklı bir isimde fakat benzer hassasiyetlerde ki herhangi bir STK ile en ufak bir ilişkisi yoktur.”

Devrimci Müslümanlar, “hiçbir siyasetin bileşeni değildir.” Hiçbir siyasi partinin uzantısı, ya da sempatizanı değildir.
Aksine, Türkiye’nin yaşadığı bu kritik kırılmanın, mevcut siyasi gelenekler çatışmasının yarattığı tıkanıklıktan ileri geldiğine inanır.

Bu bağlamda, sempati duyduğumuz ya da bize destek veren yazar, aydın kişiliklerin katıldığı etkinlikler, organizasyonlar, çalışmalar “kurumumuzu ve hareketimizi bağlamaz.”

Bu bağlamda, siyasi olgunluğun, ikmalin egemen olması gerektiğine inanmaktayız.
Bu minvalde; “hareketimizin ismini hedef alan bildiri, haber ve vurgulamaların” asılsız olduğunu, eğer art niyet taşımıyorsa, “gaflet” ihtiva ettiğini düşündüğümüzü ifade ederiz.

Devrimci Müslümanlar, “kişilerle değil, fikirler ile ilgilenir.”
Hareketimize destek veren bir yazarın, ya da sempati duyduğumuz bir aydının tutum ve davranışları, kendilerini bağlar.

Biz, ucuz polemiklerin tarafı değiliz.
Ve olmayacağız.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

(Devrimci Müslümanlar)