MÜRİTLERİN IRZINA TECAVÜZ EDEN ŞEYH CEZA ALMADI

Dünya mahkemedeki bu savunmaya şaştı:

Bursa’da müritlerini badeleyen Badeci Şeyh Uğur Korunmaz‘ın mahkemedeki ifadesi ve mahkeme kararı.
Gülsem mi ağlasam mı diyeceksiniz.;
——-
Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Gerekçeli Kararı Dosya-Karar. 2011/318-2011/559.
SANIK: Uğur Korunmaz (BADECİ ŞEYH)
Kırklareli/Demirköy İlçesi/Yiğitbaşı köyü, 2 çocuklu, Aliminyum doğrama işi yapar.
Tutuklanma Nedeni: Nitelikli Cinsel Saldırı, Tarikat kurmak, çocuk pornosu bulundurmak.

                           ESAS HAKKINDA MÜTALAA:
Sanık: Nakşibendi Tarikatının, Halidiye Kolunun, Kırklar tarikatı adı altında faaliyet gösterip, mürşitlik yaptığı, tarikat piri olarak sohbetler yaptığı, Uğur Korunmaz’ın vaazlarında tarikat içinde kalabilmeleri ve cennete gireceklerinde kendisinin şahitlik yapabilmesi için ilk aşama olan “NUR ÇEŞMESI” dediği kendi cinsel organını öpmeleri, yalamaları, emmeleri ve gelen sıvıyı içmeleri gerektiğini, bunun adının da “BADELEME” olduğunu,

İkinci aşamada ise tarikatta ilerlemeleri ve kendisine bağlı olabilmeleri için kendisiyle normal yoldan ya da fiili livata yoluyla cinsel ilişkiye girmeleri gerektiğini ve bunun adının da “TABİ OLMAK” olduğunu, tarikat mensuplarının zikir esnasında içlerinin daralacağını, bunalacaklarını ve kendilerinin badelenmek ve tabi olmak isteyeceklerini bunun için kendisinin yanına geleceklerini bunun adının da “CEZBELENME” olduğunu telkin ettiği;

Mağdurların dini bilgilerinin yetersizliğinden yararlanıp iradelerini fesada uğrattığı, yolla dergahın “SIR ODASI” denilen odasında mağdurlara normal ve anal yoldan cinsel ilişkiye girdiği ve mağdurların ağızlarına cinsel organını soktuğu, sanığın bu surette mağdurlara …
Ve onlarca kadın ve erkek mağdurun “badelendiklerine, normal ya da anal yoldan becerildiklerine dair ifadeleri.

                              SAVUNMA:

Sanık (BADECİ ŞEYH) yeni bir tarikat kurmadığını,
Nakşi/ Halidiye tarikatının “Kırklar koluna” tabi olduğunu,
Hasan Burkay’dan el aldığını, müştekilere karşı cinsel organımı emdirdiğim, yalattığım ve onlarla normal ya da anal yoldan ilişkiye girdiğim hususları doğrudur.

Bunlar tarikatın gerektirdiği bir usul ve çabadır ve bu kapsamda yapılmıştır. Ancak benim çocuk ve hayvan pornosu bulundurduğuma dair iddiaları kabul etmiyorum. Bunları dergahın kütüphanesine bir başkası koymuş olabilir.
Ben müritlerime cinsel organımın ağızlarına alması, emilmesi ya da cinsel ilişkide bulunma ile ilgili hiç bir söylemde bulunmam herhangi bir çaba sarfetmem, sadece gelen kişiye vird denilen zikirleri veririm. Onlar bu virdlere bir süre devam eder ve bir müddet sonra müritlerin kendileri gelir, kendileri badelenmek ya da kendilerini düzdürmek isterler.

Ben bu konuda kimseye telkinde bulundurarak kandırmadım, zorlamadım. Müritlerim mertebeleri yükseldikçe bu bahsettiğim eylemleri isterler ben de yaparım. Yaptıkça da .onların mertebeleri de yükselir. Bazıları bu mertebeye gelemez veya virdi çekenler ne zaman isterlerse çekip giderler. Bazı müştekilerin iddia ettiği “OKUNMUŞ BİR SU” içirdiğim doğru değildir.

Hatta kadınlardan birisi kocasının kendisini tarikata soktuğunu “Sen de çocuğun da şeyhin” dediğini söylemekte. Badeci şeyhin kendisine “artık zamanın geldiğini, badeleme olmazsa tarikatta ilerleyemeyeceğini, kendisine ahirette şefaat edemeyeceğini” söyleyip mahiyeti bilinmeyen bir su içirip, “SIR ODASI”nda becerdiğini söyler.

Bu bayanın kocasına da “Seni tam Müslüman yapacağım” diyerek anal yoldan becerdiğini beyanda bulunmakta. …

Başka bir mürit ise;
Efendi Hazretlerinin verdiği virdi tekrarladığımızda kalp gözümüz açılıyordu” badelenen müridin mertebesi yükselir, canlılığı artar, badelenmedikçe onu tıb bile kurtaramaz, badeleme işinin ben halen doğru olduğunu, bizim gibi tarikate girmeyenlerin bunu anlayacağını düşünmüyorum der. (Bu Herifin adını vermek lazım ama, değmez.)

Bir diğer mürit de:
“Ben rüya yoluyla Uğur Korunmazla tanıştım, ona mürit olunca kalp gözüm açıldı. Allah’ın nurunun şeyhimin apış arasında olduğunu görüyor ve onu istiyordum. Biz şeyhimizin penisini emerken çocuğun annesinin göğsünü emmesinden farklı bir duygu hissetmiyorduk.

Bir bayan mürit de kendi isteği ile tüm bunları yaptığını, badeleme ve cinsel ilişki konusunda ailemi korumak için susmak istiyorum. Olay polise intikal ettikten sonra psikolojim bozuldu. (Yani dergahta badelenmek bozmamış da polise intikal etmesi psikolojini bozmuş!)
Bu bayan mürit kendisini BADECİ ŞEYH’e götüren şahısla da bir çok defalar cinsel ilişki yaşadığını beyan eder. …
Bir başkası nişanlısını da şeyhine götürdüğünü ve şikayetçi olmadığını ifade eder.

Aşağı yukarı erkek ve bayan müritlerin büyük ekseriyeti “şeyhin cinsel organını emme ve onunla cinsel ilişki kurmayı” tarikatın bir adabı olarak görmekte ve şikayetçi değillerdir. …

                               HUKUKÎ DEĞERLENDİRME VE SÜBUT:

Sanık BADECİ ŞEYH ve onlarca müridi, belirtilen cinsel eylemleri yaptığı sabit olsa da, müştekilerin 18 yaşından büyük, reşit kimseler oldukları, kendi rızaları ile bu eylemleri gerçekleştirdikleri, eylemlerinin suç teşkil etmediği CMK-223/2-a…

DİNİMİZİ KULLANARAK YAPILAN AHLAKSIZLIKLAR

KARAR SAYIN OKURLARIMIZIN VİCDANINDADIR