ÇIKMAZA SÜRÜKLENEN ÜLKEMİZ

AMAÇ VE HEDEFİMİZ /Metin Durbal

Çıkmaza sürüklenen ülkemizin kötü gidişatını değiştirmek, ekonomik kalkınmasını sağlayarak mutlu, huzurlu bir Türkiye yaratarak aydınlık yarınlara taşımak hedefimiz dır

AKP zihniyeti iktidarının 16 yıllık iktidarı boyunca cumhuriyet birikimlerinin peşkeş çekilmesi, satılması, ülkemizin ekonomik bunalıma sürüklenmesi, iç ve dış borcun 1 trilyon doları bulması, ekonominin çarklarının durma noktasına gelmesi, işsizlik ve yoksulluğun çığ gibi büyüdüğü, milletin umutsuzluğa sürüklendiği, eğitim sisteminin yozlaştırıldığı, devleti yönetenlerin, kadrolarının, bürokrasi ve kamu çalışanlarının iyi eğitimli, alanında uzman, idealist insanlar olmayıp, eş, dost, akraba, yandaş, yalaka, menfaatçi liyakatsiz insanlar tarafından doldurulduğu,
Ülkemizin cepheleştirilerek iç ve dış tehdite açık hale getirildiği,
Dünya da teknolojik atılım ile yapay zeka kullanılarak harikalar yaratılıp, uzay çağına girmişken, uzayda başta maden aramaları olmak üzere koloniler kurmaya çalışan insanlığın geldiği üst seviyeye karşılık;

Ülkemizde her alanda yozlaşma yaşanmakta, doğayı, yaşam alanlarımızı katleden bir zihniyet hüküm sürmektedir.

Ülkemizi bu kötü gidişattan kurtarıp kalkındırmak için değişime ihtiyaç vardır.

DEĞİŞİMİ SAĞLAMAK İÇİN:
Mevcut AKP iktidarını göndermek için ülkemizi seven, geleceğinden endişe duyan herkesin birleşmesi gerekmektedir

AKP zihniyetini gönderip; mutlu, huzurlu bir Türkiye yaratmak için,
Çağdaş düşünme sistemi ile bilimsel eğitimle teknolojik atılım yaparak üretim ekonomisi ile Kemalist ekonomik modelle ülkemizi kısa zamanda kalkındırmak mümkündür
Köy Enstitülerinin açılması zaruridir,
Çağdaş düşünme sisteminde etnik, mezhepsel, cinsiyet ayrımı yoktur, herkes insandır
Ahlaksızlık, hile, dalavere, uyanıklık, tecavüz, insanlara ve hayvanlara kötü muamele hoş karşılanmaz, suçtur

Çağdaş düşünme sisteminde cinsiyet ayrımı yoktur, herkes birbirini insan olarak görüp içselleştirip, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, ahlaki değerler çerçevesinde kurallar manzumesidir.

ATATÜRK dâhi insanmış, çok okumuş, her şeyi kavramış ve ülkemizi kurarken sağlam temeller üzerine oturtmuştur, sonra gelenler devam ettirmemiş, emperyalizmin kontrolü altına girmişler bu bunalımlı ortama getirildi ülkemiz,

Aydınlık yarınlara taşımak için ülkemizi hep birlikte el ele, gönül gönüle, milli birlik ve beraberlik içerisinde birleşerek mücadele ederek AKP zihniyetini gönderip ülkemizi üretim ekonomisi ile, hakkaniyetli gelir dağılımı ile, üreterek tüketen mutlu, huzurlu bir Türkiye için el ele vermeliyiz.
Başka Türkiye yok, gidecek başka yerimizde yok,

Birleşerek mücadele edip başarmak zorundayız.