BOR TORYUM URANYUM DEPOSU TÜRKİYE

YABANCI SÖZDE ALTIN ŞİRKETLERİNİN ASIL HEDEFİ; TORYUM, BOR ve URANYUM..!!!

Altın hikaye… Altını, Afrika’dan, 1/4(dörtte biri) fiyatına almak mümkün zaten.
-Dünya Bor rezervlerinin % 73’ü(12 Trilyon 500 Milyar Dolar ),
-Toryum rezervlerinin % 50’si(120 Trilyon Dolar Türkiye’de !
Bütün TORYUM ve BOR rezervleri Ege ve İç Batı Anadolu’da !
**
Isparta’daki uçak kazasında şehit olan bilim insanı Prof. Dr. Engin Arık’ın 5 Kasım 2002 tarihinde Ekonomik Varlıklarımızı Değerlendirme Derneği’ne yaptığı açıklamalar var. Arık’ın sözlerinden, Türkiye’nin TORYUM rezervlerinden faydalanarak RADYASYON tehlikesi olmayan ve trilyonlarca varil PETROLE eş değerde nükleer enerji üretebileceği anlaşılıyor.
* * *
Arık, TORYUMU “kurtarıcı” olarak nitelendiriyor ve özetle şöyle diyordu:- * Toryum, saflaştırıldığında alüminyum, çelik görünümünde bir element. Toprakta toryum oksit halinde bulunuyor.
* Dünya rezervlerinin yarıdan fazlası TÜRKİYE’DE Batı Anadolu’da bulunuyor.
Eskişehir, Sivrihisar, Beypazarı ve Kızılcaören yörelerinde.-
* Neredeyse bütün dünyada toplam 1071 bin ton, Türkiye’de ise 800 bin ton.
-TORYUM 21. yüzyılın en stratejik maddesi olacak.Çünkü yeni tip reaktörlerde yakıt olarak kullanılacak. Eğer biz TORYUM ile elektrik enerjisi üretebilmek imkanına kavuşursak, bu trilyonlarca varil PETROLE eş değerde bir enerji kaynağı olacak.
* Bu tip reaktörlerin eskileriyle mukayese edilmesi mümkün değil. Kesinlikle PATLAMA TEHLİKESİ yok. ÇERNOBİL benzeri bir felaketin tekrarlanması MÜMKÜN değil.
*Radyoaktif kalıntı minimum nispetinde. Bu da nötronlarla yok edilebiliyor. REAKTÖRÜN fişini çektiğinizde her türlü işlem duruyor.
* DOĞA KİRLENMİYOR. minimum atıklar da uzun ömürlü değil.
* Toryumun, uranyumun yerini alabileceği kanıtlandı. Dokuz yıl öncesine kadar toryumun bu tip bir reaktörde yakıt olarak kullanılabileceği bilinmiyordu.- CERN araştırması ile Avrupa, ilk prototip toryumlu nükleer santralini yapmaya çalışıyor.
* Ayrıca Japonya ve ABD de kendi santrallerini kurmak istiyor. Araştırmaların içinde olursak, biz kendimiz DAHA iyisini de üretebiliriz. Bu yeni reaktör, mevcut reaktörlerin sorunlarını da çözümleyecek.
– Hızlandırıcı üzerinde çalışan bir tek araştırma grubumuz var Ankara’da. Hızlandırıcı proton ve elektron gibi temel parçacıkların ve atom çekirdeklerinin hızını çoğaltan alet. TIPTA, sanayide, savunma sanayiinde de kullanılıyor. Fakat araştırmayla ilgili hızlandırıcı yok.
– Türkiye’de, hızlandırıcı, deneysel yüksek enerji fiziği ve nükleer fizik konularında 1200 bilim adamının çalışıyor olması gerek. Şu anda sadece 80 kişi var.
* Önce BİLİME ve bilim adamına yatırım yapmak lazım.-Üniversitelerin FİZİK bölümlerinin bu alanda çalışmasını sağlamak, çalışma yapacak olanları yüreklendirmek lazım.
Büyük bir SERVETİN ÜZERİNDE oturuyoruz, küçük bir bilimsel yatırımla toryumla enerji üretme alanının DÜNYA DEVLERİ arasına girebiliriz. 290 bin tonluk rezervi bulunan Hindistan, enerji geleceğini toryumda arıyor.
Türkiye’nin elindeki toryum rezervleri ise SONSUZA KADAR yeter!
* * *
Prof. Dr. Engin Arık, Isparta’daki Süleyman Demirel Üniversitesi’ndeki bilim adamlarına bilgilerini aktarmaya gidiyordu…
Kaynak Yeniçağ: Isparta uçağında şehit olan Engin Arık’ın kurtarıcı toryum projesi – Arslan BULUT