BAZI OSMANLI ÜNLÜLERİNİN TÜRK’E BAKIŞI?

Türk; Koçi Beye göre mezhepsiz ecnebiydi…

Türk; Hoca Saadettin Efendi‘ye göre leşti hilebazdı aşağılıktı…

Türk; Naima’ya göre azgındı çirkindi kabaydı cahildi…

Türk; Nef-i‘ye göre Allah’ın irfan pınarını yasakladığıydı…

Türk; Baki‘ye göre kabaydı…

Türk; Hafız Çelebi’ye göre baban bile olsa öldürülmesi gerekendi…

Türk; Sadrazam Kuyucu Murat’a göre başı vurulması gerekendi…

Türk; Aksaraylı Kerimettin Mahmut‘a göre hunhar köpekti. Me’lundu…

Türk; Merzifonlu Seyyit Abdurrahman Eşref’e göre eşsiz bir gaddardı…

Türk; Gelibolulu Mustafa Ali’ye göre pasaklıydı çirkindi…

Türk; Taşlıcalı Yahya‘ya göre soyu kuruyasıca idi…

Türk; Büyükelçi Moralı Çuhadır Ahmet’e göre hayvandan farkı olmayandı…

Türk; Tokatlı Nuri‘ye göre şehir dili bilmez hayvandı…

Türk; Şeyhülislam Mustafa Sabri‘ye göre tiksinti duyulandı…

Türk; Vahdettin‘e göre dini soyu sopu yurdu belirsiz cahiller sürüsüydü…

***  Osmanlı…

– Ermenilere “Millet-i Sadıka”

– Araplara “Kavm-i Necip”. .

– Rumlara “Romalı” anlamına gelen “Romeos” derken, Türkler’i böyle aşağıladığını iddia edenler var..

Mustafa Kemal de Osmanlı’nın son kuşağındandı…

Türk’ün Osmanlı iktidarı tarafından nasıl aşağılandığını bizzat yaşadı. Osmanlı münevverlerinin Babıali’de “Türk” sözünü Arap aksanıyla ifade ederek “Terk” diye yazdıklarını unutmadı. (“Terk” sözcüğünün çoğulu Arapçada “Etrâk” demekti; ve Türklere “İdrâki biidrak” –anlayışsız Türkler– diyorlardı!)

Oysa… Türk; Atatürk’e göre yıldırım kasırgaydı dünyayı aydınlatan güneşti…

Bu sebeple…  92 yıl önce…  Tarih: 23 Mayıs 1928.

TBMM’nde 1312 sayılı ‘Türk Vatandaşlığı Kanunu’ kabul edildi.

Böylece… Asırlardır hor görülen Türk, yurttaşlık payesiyle onurlandırıldı..

Tekadamlı Osmanlı Hanedanı idaresi ile halk idaresi olan Cumhuriyet farkı buydu…

Şair ne güzel söylemiş:

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN HERKES “TÜRK” ADI ALIR,

HERKESİN DİLİ, DİNİ, KÖKENİ, ONDA KALIR..

 

   VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN.

                                    NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE..