AV. AHMET İHSAN ARGUN MESLEKTEN MEN CEZASI ALDI

12164 sicil numaralı Avukat Ahmet İhsan Argun, müvekkilini büyük zararlara uğrattığı için mahkemeye verilmiş, Ağır Ceza Mahkemesinde bu suçtan dolayı 3 ay hapis cezası almıştır.
Ayrıca aynı müvekkilin tahsile koyduğu alacaklı senedinin üzerinde tahrifatla sahtecilik yapan Av ARGUN bu nedenle de mahkemeye verilmiş, bu suçundan dolayı da yine başka bir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp, 20 ay daha hapis cezası almıştır.

Ahmet İhsan ARGUN, toplam 23 ay hapis cezasını fazla bulup temyiz etti, dosya geri döndü.
Yeniden yargılandı, tekrar aynı cezayı aldı.
Ancak bu kadar ağır suçlar işleyen avukatların şikayet edilmesi halinde Baro tarafından meslekten men edilmesi gerektiğini öğrenen müvekkil, Ankara Barosu‘na şikayet etmiş, Baro Disiplin Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda 3 yıl meslekten men cezası almıştır.

Zarar verdiği müvekkilinden özür dileme lütfunda bile bulunmayan, bir dönemde Bursa’da fuhuş suçlamasıyla da tutuklu bulunan bu avukatın ömür boyu meslekten men edilmesini isteyen müvekkil, cezaya itiraz edip, Avukat Ahmet İhsan ARGUN‘un avukatlık ünvanının elinden alınması için, yeni belgelerle yeniden yargılanmasını talep edecektir.