ASSUBAYLARIN OYAK LOJMAN ve MAAŞ SORUNU

Emekli assubaylar, Anıtkabir’e çıkartma yaptı.
Ardından da Abdi İpekçi Parkı’nda büyük bir miting düzenledi.
Özlük haklarında iyileştirme talebinde bulunan assubayların yoğun katılımı dikkat çekti.
Peki assubayların bu derece sabrını taşıran sorunlar nelerdi?
Emekli Assubaylar Güçbirliği Platformu Sözcüsü Emekli Personel Kıdemli Başçavuş Ersen Gürpınar’ın dikkat çektiği sorunlar:

Tamamı lojmanlardan faydalanamıyor
* “Lojman konusu iç karartıcıdır.
Burada bir oran neredeyse söz konusu değildir.
Lojmanların yüzde 40’ı assubaylara, yüzde 55’i subaylara, yüzde 5’i (Jandarmada yüzde 15’i) uzman çavuş ve sivillere tahsis edilir.
Ancak bu sayısal oranla terstir.
Kısaca subayların tamamı lojmandan faydalanırken arta kalan lojmanlar assubaylara verilir.
Faydalanma oranları eşit olsa bile subay sayısının az olması nedeniyle lojmandan faydalanan subay sayısı assubayların 4 katı olacaktır.
Bu haksızlık hangi değer yargısı ile haklı gösterilebilir, adaletsizlik önlenmelidir.”

OYAK yönetiminde söz hakkı talebi
* “Üyelerinin yüzde 60’ını oluşturan assubaylar Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve şirketlerinde denetim ve yönetim kurullarında sembolik olarak temsil edilmektedir.
Oysa kendi imkanları ile yüksek lisans doktora yapmış assubay mevcuttur.
OYAK, emekli olanlara birikmiş aidatlarına cüzî bir nema ödeyerek kurumla ilişiklerini kesmektedir.
Üye aidatları ile kurulan şirketlerin kârlarının tamamı üyelere nema olarak verilmemekte, doğal olarak büyük bir bölümü yeni yatırımlara aktarılmaktadır.
Bu nedenle tüm üyelerin kurum iştiraklerinde hakları olduğundan tüm üyelere aidat miktarı ile orantılı hisse senedi verilmelidir.
Adaletsizliğe bir örnek vermek gerekirse OYAK Bank satıldığında üye olanların kârları bir gecede yüzde 51 artmıştır.
O tarihte üye olmayanlar kendilerini şanssız mı hissetmelidir?
Bu kurum yardımlaşma kurumu mudur yoksa şans dağıtan bir kurum mudur?”
Subaylara ödenen tazminattan yararlanma yok
* “Orduda sadece subaylara ödenen makam, temsil, kadrosuzluk, görev, komutanlık tazminatından assubaylar yararlanamıyor.
Komutanlık tazminatı ise göstermelik olarak küçük bir oranında assubaya da verilmiştir.
Özellikle assubaylar 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği almaları gereken temsil tazminatını Danıştay kararına rağmen alamamışlar yeni düzenlemede aynı haksızlık devam ettirilmiştir.”
* “Kalkınmada öncelikli ve olağanüstü hal bölgelerinde 2 yıl görev yapan kamu görevlileri 1 kademe almasına rağmen bu hak bizlerden esirgenmiştir.”

Assubay MYO, lisans seviyesine çıkarılmalı
* “Günümüzün koşulları ve lisans mezunlarının er olarak askerlik yapmaları dikkate alınarak, Assubay Meslek Yüksek Okulu (MYO) lisans seviyesine çıkarılmalı, fakülte mezunlarının assubay sınıf okullarına alınma işlemine devam edilmelidir.”
* “Anayasamız ve AİHS angarya’yı yasaklamıştır. Angarya zorla çalıştırmadır, askeri okullardaki devlet adına okutulan süreler dikkate alınmadan 1-10 yıl okuyan da yeni düzenleme ile 10 yıl mecburi hizmete tabidir.
Mecburi hizmet makul seviyelere çekilmeli, bu süreyi tamamlamadan ayrılmak isteyenlerin tazminat ödeyerek ayrılması sağlanmalıdır.”

Eksik hizmete yüzde 40 daha az maaş
* “Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek-70 Maddesi 1’nci fıkra (b) bendinde yer alan gruplardaki oranlar belli bir seviyede azalmasına rağmen özlük hakları 3’ncü ve 2’nci derecede olan personelde bu oran birden düşürüldüğü için bu dereceden maaş alan personel 1-3 yıllık eksik hizmet için ömür boyu yüzde 30-40 oranında eksik maaş almaktadır.
Bu konudaki adaletsizliğin giderilmesi için Genelkurmay, Başbakanlık’a yasa teklifi verildiğini açıklanmasına rağmen, adaletsizlik giderilmemiştir.”
Tarık Tekgözli