ASSUBAY (Astsubay) YETİŞTİREN OKULLAR TARİHİ

ASSUBAY OKULLARININ TARİHÇESİ: Burada terimler 1951 yılına kadar ‘Gedikli KüçükZabit’, 1951/1984 arası ‘Assubay’, 1984‘ten sonra ‘Astsubay’ olarak kullanılmıştır.

Osmanlı askerî yapısı içinde; Ordumuzun gereksinimi ilk başlarda; sürekli olarak aynı görevi yapan ve bu nedenle bilgi ve becerisiyle sivrilmiş erbaşların “Gedikli” unvanı ile muvazzaf hizmete alınmalarıyla sağlanıyordu. Bugünkü Erbaş statüsünde olan Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuş Sisteminin bir benzeri idi. Sarı sırmalı rütbeleri sadece sol kolunda olup, rütbesinin ortasında ayyıldız yoktu.

Rütbeleri; Gedikli Çavuş, Gedikli Üsçavuş, Gedikli Başçavuş, Baş Gedikli ünvanlarını taşırdı. Emekli bir Başgedikli ile, Emekli bir yarbay aynı maaşı alırdı.

1909 yılında çıkarılan bir nizamname ile Zabit eğitiminde olduğu gibi Küçük Zabit eğitiminin de modern yöntemlerle yapılabilmesi için Osmanlı Devleti’nin yedi ordu bölgesinde (İstanbul, Konya, Selânik, Erzincan, Halep, Bağdat, Yemen) ilkokul düzeyinde “Küçük Zabit İptidaî Mektepleri” açılmıştır.   

Bu okullardan yetişen öğrencilerin eğitimlerini sürdürmesi amacıyla ortaokul düzeyinde “Küçük Zabit Mektepleri” açılmıştır.

Bunlar 1909 yılında kurulan: Selânik, Edirne, Beyrut, Erzincan, Bağdat Küçük Zabit Mektepleri.

1910 yılında İstanbul Râmi  Kışlasında Kurulan Sahra Ağır Topçu Küçük Zabit Mektebi,

1911 yılında İstanbul Bakırköy’de kurulan Süvari Küçük Zabit Mektebi,

1912 yılında İstanbul Halıcıoğlu’nda kurulan Ulaştırma, İstanbul Balmumcu’da kurulan Jandarma Küçük Zabit Mektepleri,

1914 yılında İstanbul Haydarpaşa’da kurulan Sıhhiye Küçük Zabit Mektepleridir.

İlk   kurulan   okulların   bir   kısmı  savaşların   etkisi  ve  toprak  kaybı  dolayısıyla kapandılar.

03 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türk Eğitim Sistemi yeniden düzenlenmiş, bu çerçevede değişik zamanlarda çeşitli Küçük Zabit Okulları açılmıştır.

Bunlar: Ankara, İstanbul ve Konya Küçük Zabit İhzarî Mektepleridir.

1938’de kaldırılan bu okulların yerine Kayseri/Zencidere, Konya ve Elazığ‘da Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulu açıldı. Bu dönemde açılan bu okullara ilâveten Kırıkkale‘de de “Gedikli Erbaş Sanat Okulu” açılmıştır.

1951’de mevcut “Gedikli Erbaş Hazırlama Ortaokulları”na modern bir şekil vermek ve ordu içindeki komuta sistemine eşitlik sağlamak için 2.7.1951 gün ve 5802 sayılı kanunla Gedikli Küçük Zabit Mektepleri kapatılmış, Erbaş seviyesinde hizmet gören Uzman Onbaşı ve Uzman Çavuşluk kadrosu ihdas edilmiş, Subay yardımcısı yetiştirilmek üzere Aşağıdaki Assubay Hazırlama Okulları açılmıştı.

Kayseri I. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

Konya’daki Askeri liselere öğrenci yetiştiren Askeri OrtaOkul, II. Assubay Hazırlama Ortaokulu oldu.

Mersin III. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

Emirdağ IV. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

Demirci V. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

Çorum VI. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

Merzifon VI. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

İstanbul / Halıcıoğlu VII. Assubay Hazırlama Ortaokulu,

İstanbul / Kuleli VIII. Assubay Hazırlama Ortaokulu.

1951’den sonra açılan “Assubay Hazırlama Ortaokulları”ndan Konya’daki hariç tümü 1963 yılına kadar kapatılmıştı. Konya’daki Askeri OrtaOkul, daha önce Askeri liselere öğrenci gönderen okul idi, Assubay Hazırlama OrtaOkulu olarak yeni açılmadı. Askeri Liseler ile, Askeri OrtaOkullar birleşince, bu okul Assubay Meslek Okullarına öğrenci yetiştirmek için Askeri OrtaOkul oldu. Birçok eski General ve Subaylar da bu OrtaOkuldan yetişti. Örnek: Orgeneral Fikret KÜPELİ, Albay Abdurrahman Rüştü TEKİNALP

1966 yılında yapılan bir düzenleme ile Konya’daki “Assubay Hazırlama OrtaOkulu” aynı yıl Çankırı’ya taşınarak “Çankırı Assubay Sınıf Okulu” adını almıştır.  Bu okul 1971 yılından itibaren lise seviyesine yükseltildi ve okulun ismi “Çankırı Assubay Hazırlama Okulu” olarak değiştirilmiştir.

1960 yılında Ankara’da açılan ve ordumuzun teknisyen assubay ihtiyacını karşılayan “Elektronik Assubay Hazırlama Okulu da 1964 yılından itibaren lise düzeyine yükseltilmiştir.

ASSUBAY ADINA “T” EKLENMESİNİN SEBEBİ;

Cumhuriyetin ilk yıllarında subay rutbeleri 3 gruba ayrılıyordu:

Asubaylar; Asteğmen, Teğmen, Üsteğmen, Yüzbaşı, Önyüzbaşı.

Üstsubaylar; Binbaşı, Yarbay, Albay.

Generaller; Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneraller, Orgeneraller.

Burada 5 küçük rutbeli subay grubuna Asubay terimi kullanılması ile, Assubay terimi “kargaşa yaratıyor” iddiasıyla 1984 yılından itibaren ASSUBAY sözcüğünün 2 adet “SS” arasına 1 adet “T” harfi konarak Bu terim “ASTSUBAY” olarak değiştirildi.

1987 yılında Balıkesir’de “Teknik Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur. 1988 yılında Ankara’daki “Elektronik Astsubay Hazırlama Okulu”nun ve 1997 yılında ise Çankırı’da bulunan “Astsubay Hazırlama Okulu”nun Balıkesir’e taşınmasıyla  burada “Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu” kurulmuştur.

Bu tarihten itibaren, Bando ve Sağlık sınıfı haricindeki, bütün sınıfları içeren astsubayların yetiştirilmesi için, üç yıllık çok programlı lise olarak eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren okul, 24 Nisan 2002 tarihinde kabul edilen 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu ile K. K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı adıyla 30 Haziran 2003 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Subay yetiştiren lise üstü eğitim süresi 4 yıldır.

Astsubay yetiştiren lise üstü eğitim süresi 2 yıldır.

Subay ile Astsubay arasında 2 yıl eğitim farkı vardır. Ancak, astsubayların büyük çoğunluğu 4 yıllık bir üniversite tahsili yaptıktan sonra tekrar meslek olarak seçtikleri Astsubay Meslek Yüksek Okuluna müracaat etmiş, 2 yıl da burada okuduktan sonra Astsubay olmuşlardır.