SUBAY YETİŞTİREN OKULLAR TARİHİ

SUBAY YETİŞTİREN OKULLAR:

XIX. Yüzyılın başlarında bilim ve teknolojide sağlanan gelişmeler, askerî alana da yansıyarak harp sanatına yeni boyutlar kazandırmıştır. Osmanlı devleti de bu gelişmelere ayak uydurarak, 1826 yılında geleneksel askerî yapının temeli sayılan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmıştır.

Yeni oluşturulan ordunun subay ihtiyacını karşılamak için; 1795’de topçu ve istihkam subayı yetiştirmek üzere MÜHENDİSHANE-i BERRİ HÜMAYÜN İstanbul Eyüp’te açılmış idi.

MEKTEBİ HARBİYE, Sultan II. Mahmud‘un emriyle 1834 tarihinde kuruldu.

1835′te öğrenime başlayan ve 1841 yılında subaylığa naspedilen Harbiyeliler aynı yıl rütbelerini aldılar.

1845 yılında askerî idadilerin(lise) kurulması ve aynı yıl yapılan program geliştirme çalışmaları sonucunda Harbiye, bir yüksek okul niteliği kazanmıştır.

1905 yılında beş ordu merkezinde açılmış olan Edirne, Manastır, Erzincan, Şam ve Bağdat Harp okulları, kısa bir süre sonra kapatılmışlardır. Bundan sonra sadece İstanbul’daki Harbiye Mektebi, eğitim ve öğretime devam etmiştir.

Harbiye, 1908 yılına kadar geçen süre içinde öncelikle piyade ve süvari subaylarını yetiştirmiştir.

Art arda gelen savaşlar döneminde hızlandırılmış bir eğitim programı uygulanarak cephelere subay yetiştiren Harbiye, Mütareke Dönemi’nde 1 Temmuz 1920 tarihinde Ankara’da Abidin Paşa Köşkü‘nde eğitim ve öğretime başlamıştır. Harp Okulu, ilk mezunlarını 4 aylık kısa eğitim suresinden sonra  1 Kasım 1920tarihinde vermiştir. ATATÜRK, bu vesile ile okul şeref defterine “Türkiye Büyük Millet Meclisi, ya İstiklâl, ya Ölüm! Andıyla yetişen ilk istiklâl subaylarının ordu ve milletimize takdim ve tevdi olunduğunu görmekle bahtiyardır.” şeklinde duygularını ifade etmiştir. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Harp Okulu, tekrar İstanbul‘da öğretime başlamıştır.

Kara Harp Okulu, 25 Eylül 1936 tarihinde Ankara’ya nakledilerek yeni yapılmış olan binasında eğitimine başlamıştır. 1948 yılına kadar 2 yıl olan eğitim süresi 1948 yılında 3 yıl, 1963 yılında tekrar 2 yıl, 1971 yılında tekrar 3 yıl, 1974 yılında 4 yıl olarak düzenlenmiştir.

Kara Harp Okulunda 1974 – 1991 yılları arasında Makine, İnşaat, Elektrik- Elektronik, Yönetim/İşletme bölümlerinden lisans düzeyinde eğitim verilmiş, 1991 – 1992 Eğitim Öğretim Yılından itibaren Sistem Mühendisliği programına aşamalı olarak geçilmiştir.

2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle çoklu lisans programında eğitim verilmeye başlanmış, halihazırda Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endistri ve Sistem Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Kamu Yönetimi ve İşletme lisans programında eğitim faaliyeti sürdürülmektedir.

30 Ağustos itibariyle Teğmenlik payesine erişen Harbiyeliler subaylık diplomasının yanı sıra uluslararası geçerliliği olan lisans diplomasına da sahip olmaktadır.

11 Mayıs 2000 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ve 17 Mayıs 2000 tarihinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Harp Okulları Kanunu ile Kara Harp Okulu “yüksek öğretim kurumları” içerisinde “üniversiteler” ile birlikte sayılmış, çağdaş bir yüksek öğretim kurumu olarak, üniversite yapısı çerçevesinde teşkilâtlanmasının yasal dayanağı oluşmuştur.”

Türk askeri eğitim-öğretim sisteminin yeniden yapılandırılması kapsamında 9 Kasım 2016 tarihli 6756 sayılı kanun ile Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)kurulmuş ve akabinde Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 2016 tarihli 2016/9522 sayılı kararı ile harp okulları MSÜ kuruluşuna dahil edilmiştir.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde teşkilat ve kadrosu yeniden yapılandırılan Kara/Hava/Deniz Harp Okulu, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu’nda 15 Ağustos 2017 tarihli 694 no.’lu KHK ile yapılan değişiklik hükümlerine uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.