AGOP DİLAÇAR KİMDİR?

Dilbilimci Agop Martayan Dilâçar, Türk dilleri üzerine uzmanlaşmış Türk dilbilimcidir. Türk Dil Kurumu’nun ilk Genelsekreter‘idir. 1935 yılında Türkçe ile ilgili yaptığı çalışmalarından dolayı Mustafa Kemal Atatürk kendisine Dilâçar soyadı vererek, takdirini ifade etti.

AGOP DİLAÇAR NE YAPTI?
Türk Dil Kurumu’nda uzmanlar çoktur.
Onlardan biri de Agop Dilaçar idi.
Sen 1.000 yıl boyunca diline hor bakmışsın; ama, el senin dilini incelemiş. Dünya çapında büyük dilcilerin tümü yabancıdır. Bizdeki büyük dilciler de Türkiye dışı Türkler tarafından yetiştirilmişlerdir.
**
Adam ne güzel senin dilini inceliyor. Ömrünü veriyor. Soyadını da ona Atamız veriyor. O tek bir dilci Ermeni kökenli yurttaşımızdır ama, geriye kalan bütün dil kurumu dilcileri Türk kökenlidir. Önemli olan hizmetin potansiyelidir. Adamın yapıtları ortada, kitaplarındaki başarıları da ortada.
**
Arap Dilinin gramerini Farslar yazdı. Ne yaptılar? Arapçayı mı bozdular?
**
Pars Tuğlacı da Ermeni kökenli Türk yurttaşı idi. 13 ciltlik Türkçe Ansiklopedik Sözlük yayımladı; hem de terim ve kavramların kara kalem çizimleriyle. Ayrıca YABANCI DİLDEN TÜRKÇEYE SÖZLÜKLERİ VAR.
Sevan Nişanyan da Ermeni kökenli Türk yurttaşı idi. Türkçe Çitilbilim (etimolojik) Türkçe Sözlüğün yazarı. O sözlük henüz aşılamadı, daha iyisi yapılamadı.
**
Büyük uluslar kendi işlerinde yabancıları çalıştırmayı da bilirler.
Yakın zamanda ALMAN AŞISINI bulan KARI–KOCA Türk’tür. Alman BAŞBAKAN ONLARIN 3 ADIM GERİSİNDE YÜRÜMÜŞTÜR.
Avrupa’ya, Amerika’ya kaçan beyin göçünü duyuyor musunuz hiç? Agop Dilaçar da bizde kalan bir beyindi.
**
Türk Milletine bıraktığı Yapıtları (Eserleri)   :
Güneş Dil Teorisi’nin Biyopsikolojik Kökenleri (1936)
Azeri Türkçesi (1950)
Batı Türkçesi (1953)
Lehçelerin Yazılma Tarzı
Türk Dil ve Lehçelerinin Tasnifi Meselesi (1954)
Devlet Dili Olarak Türkçe (1962)
Wilhelm Thomsen ve Orhon Yazıtlarının Çözülüşü (1963)
Türk Diline Genel Bir Bakış (1964)
Türkiye’de Dil Özleşmesi (1965)
Dil, Diller ve Dilcilik (1968)
Kutadgu Bilig İncelemesi (1972)
Anadili İlkeleri ve Türkiye Dışındaki Uygulamalar (1978)

**
Sonca söz:
Bilimci işini yapar iken, dini-ulusu olmaması gerektir.

                                                        Saygı ve Sevgiyle anıyoruz!

Karamemmet Goçyiğit