2.Dünya Savaşı: Nedenleri ve Sonuçları;

2. Dünya Savaşı dünya siyasi tarihindeki en önemli olaylardan biri olarak kabul edilir. Almanların ilerleyişi ve Ruslarla olan mücadelesi 2.Dünya Savaşı’nın önemini arttırır. 2.Dünya savaşı en çok araştırılan savaşlar arasında yerini almıştır. Bu savaşta pek çok ordu yüksek zayiatlar verdi. Türkiye’nin tarafsız kaldığı bu savaş, büyük yıkımlara sebep oldu. Peki, 2.Dünya Savaşı kısaca nedir?

1.Dünya Savaşında kaybeden ülkelerin hırsları 2.Dünya Savaşının başlamasına neden olmuştur. 2.Dünya savaşı tarihteki en önemli savaşlardan biridir. Üstelik yakın tarihte gerçekleşmesi günümüze en yakın savaş olması bu savaşın önemini daha da arttırmaktadır. 2.Dünya savaşı müttefik ve mihver devletler arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

 2.Dünya Savaşı Nedenleri

  – Almanya’nın Versay anlaşmasını reddetmesi

 – Japonya’nın Avrupalı devletlerin Asya’ya hakim olmasını engellemek istemesi

 – Birinci dünya savaşında kaybedilen ülkelerin ve ülke sınırlarının yeniden belirlenmesi

2. Dünya Savaşı Kısaca Özeti

1.Dünya Savaşını kaybeden Almanya büyük bir ekonomik krize mahkum olmuştu. Alman ekonomisi çökmüş ve halk artık fakirlikten isyan eder duruma gelmişti. Almanlar için kurtarıcı olarak ortaya çıkan Adolf Hitler yapmış olduğu yatırımlar ve planlar ile birlikte Alman ekonomisini yükseltti. Adolf Hitler Almanya’ya dayatılan Versay anlaşmasını kesinlikle reddediyordu. İkinci Dünya savaşı Almanya’nın büyüyen ordusu ile birlikte Avusturya ve Çekoslavakya’yı işgal etmesi ile başladı. Polonya Almanya ve Rusların arasında kalmıştı. Arkasında İngiltere desteğini de göremeyen Polonya işgale mahkum olmuştu. Polonya Ruslar ve Almanlar tarafından işgal edildi.

  Bunun ardından İngiltere ve Fransa birlikte Almanya’ya savaş ilan etti. Almanya Avrupa’yı iyice ele geçiriyordu. Pek çok ülkeyi işgal etti ve gözünü artık Rusya’ya çevirmişti. Almanlar Rusya’ya doğru hareket etti. Moskova’yı da ele geçirmeye ramak kalmışken kış mevsimi ve zorlu hava şartları Almanların bu ilerleyişini durdurdu. Ardından Almanlar Rusya’nın Stalingrad bölgesini ele geçirdi. Bunun için hazırlık yaptı ve ilerleyişini sürdürdü. Sovyetler büyük endişe duymaya başladı. Stalingard’da Alman ordusu fazla hakimiyet sağlayamadı. Hitler burada stratejik bir hata yaptı ve Stalingrad tekrardan Rusların eline geçti. 

Stalingrad tekrardan ele geçirilince Almanların işgal ettiği Rus topraklarından birbir Alman askerleri geri püskürtüldü. Bu savaşta pek çok subay ve generalde teslim oldu. Alman ordusunun direnci kırılmıştı. Sonunda ise Sovyetler ve Amerika arasında kalan Alman ordusu yenilgiyi kabul edecekti. Hitler yenilgiye kabul ettikten sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Sonuç olarak ise bu savaşı müttefikler kazandı.

Polonya Ruslar ve Almanlar tarafından işgal edildi.

Bunun ardından İngiltere ve Fransa birlikte Almanya’ya savaş ilan etti. Almanya Avrupa’yı iyice ele geçiriyordu. Pek çok ülkeyi işgal etti ve gözünü artık Rusya’ya çevirmişti. Almanlar Rusya’ya doğru hareket etti. Moskova’yı da ele geçirmeye ramak kalmışken, kış mevsimi ve zorlu hava şartları Almanların bu ilerleyişini durdurdu. Ardından Almanlar Rusya’nın Stalingrad bölgesini ele geçirdi. Bunun için hazırlık yaptı ve ilerleyişini sürdürdü. Sovyetler büyük endişe duymaya başladı. Stalingard’da Alman ordusu fazla hakimiyet sağlayamadı. Hitler burada stratejik bir hata yaptı ve Stalingrad tekrardan Rusların eline geçti.

Stalingrad tekrardan ele geçirilince Almanların işgal ettiği Rus topraklarından birbir Alman askerleri geri püskürtüldü. Bu savaşta pek çok subay ve generalde teslim oldu. Alman ordusunun direnci kırılmıştı.
Sonunda ise Sovyetler ve Amerika arasında kalan Alman ordusu yenilgiyi kabul edecekti. Hitler yenilgiyi kabul ettikten sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Sonuç olarak ise bu savaşı müttefikler kazandı.

2. Dünya Savaşı Tarihi
İkinci dünya savaşı 1939 yılında başlayıp 1945 yılında sona erdi.

2. Dünya Savaşı Sonuçları

 – Almanya, Doğu Almanya ve Batı Almanya olmak üzere ikiye bölündü.

 – Sovyetler, Balkanlar’da önemli bir güç elde etmişlerdir.

 – NATO ve Varşova paktı kuruldu.

 – Birleşmiş Milletler bu savaş sonucunda kuruldu.

 – Sömürgeci devletlerin koloni ve sömürgecilik faaliyetleri önemli ölçüde azaldı.

 – Türkiye bu savaştan sonra batı cephesine yaklaştı.

 – Barışın daimi olmak maksadı ile insan hakları sözleşmesi de devletler arasında imzalandı.

 – Filistin’de batılı devletlerin desteği ile birlikte İsrail kuruldu.

 – Dünya devletleri arasında yaşanan rekabet üst seviyeye çıktı.

2. Dünya Savaşı Önemi

 Bu savaş neticesinde dünya barışının bir an önce sağlanması gerektiği, savaşın kitleler halinde büyük çaplı hasarlar yarattığını, insan haklarının önemli olduğu ve insan haklarına verilen önemin artması gerektiği anlaşıldı. Bu savaşta 65 milyondan fazla insan hayatını kaybetti.