1961 ANAYASASI’NIN ÖZELLİĞİ

Alev Coşkun

1961 AnaYasası bütün dünyada ileri ve demokratik bir AnaYasa olarak kabul edildi. Bu AnaYasanın temel nitelikleri şöyle özetlenebilir;
*•*
1961 AnaYasası, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çakan, evrensel İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü, parlamenter sistem ve kuvvetler ayrılığı ilkelerine tamamen uymuştur. Anayasaya ilk kez İNSAN HAKLARINA DAYALI DEVLET”  kavramı girmiş ve “TEMEL HAKLAR ve ÖZGÜRLÜKLER” AnaYasada ilk kez devletin kuruluşunu düzenleyen esaslardan önceye alınmıştır. Yasama ise, Millet Meclisi ve Senato olarak 2 kanatlıdır.

*•* Demokrasi kültürü açısından “Siyasal Partiler, ister iktidarda ister muhalefette olsunlar, demokrasinin vaz geçilmez unsurlarıdır” ilkesi ilk kez AnaYasada yer almıştır.

*•* 1961 AnaYasası, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirmiş, Türk AnaYasa tarihinde ilk kez “YASALARIN YARGISAL DENETİMİ”ni sağlayan AnaYasa Mahkemesi kurulmuştur. Böylece Türk demokrasisi evrensel düzeye ulaşmıştır.

*•* AnaYasa Türkiye Cumhuriyeti’nin “LAİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİ” olduğunu kabul etmiştir. Çağdaşlaşmanın temeli “DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ” kabul edilmiştir.