YURTTA BARIŞ CİHANDA BARIŞ

Yurtta Barış Cihanda Barış İlkesi
Son 10 yılını savaşları komuta ve idare etmekle geçmiş bir liderin,Kurtuluş Savaşını Kazandıktan sonra,kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı olarak;Mustafa Kemal ATATÜRK muzaffer bir komutan olarak savaşları aslında sevmezdi.Savaşlar mecbur kalinmadıkça (Vatanının işgal edilmesi ) milletler için bir cinayettir.Evet;bu büyük dahi komutan Türk Milletinin haklı savaşına önderlik etti ve kazandı.Öncelikle iç barışın kurulması ve buna paralel olarak dış politika da da barışa yönelmiştir.1929-1930 Dünya Ekonomik Krizinin sonucunun büyük bir paylaşım savaşıyla sonuclanacagını tahmin ediyordu.Çünķü;Avrupa da ve Dünya da faşizm hızla yükselişe geçmiş ve iktidara gelmişti.İşte böyle bir ortamda önce komşularıyla dostluk ilişkilerini geliştirdi.Doğuda ki devletlerle Sadakat Parti nı kurdu《İran,Irak,Afganistan》Bulgaristan,Yunanistan,Romanya ile de Balkan Antantı nı kurdu.Boylece hem doğu hemde batı sınırlarını güvence altına almış oldu.Artık ülkelerle dostluk ilişkileri üst seviyede kurulmuştu.1923-1938 yılları arasında ülkemiz her alanda 《ekonomik,sosyal,kültürel ve egitim》hızla kalkındırmak süreci başladı.15 yıllık kısa bir dönemde 48 Fabrika ve büyük işletme devreye sokulmuştur.Üç beyaz üretemeyen 《un,şeker ve bez》ülkemiz kendi yerli ve milli uçağını üretti.İrana bir uçak hediye edildi,2 uçak satıldı.Ayrıca Afganistan ve Pakistan iki şer uçak satıldı.Kendi Uçak fabrikamız da toplam yerli ve milli 210 adet uçak üretildi.Kapitülasyonlardan devr olunan Osmanlı Devletine ait 500 Milyon altın karşılığında denk borçların % 75 ödendi.Hiç dış borç alınmadan birçok fabrika,demiryolu,kara yolu, tarım ve zirai kalkınma, hayvancılık alanında önemli yatırım ve üretim yapıldı.ÖRNEK Çiftlikler kuruldu.《AOÇ,Ceylanpınar vb》Amaç:Hem modern ve verimli tarımsal üretimi geliştirmek,hemde modern hayvancılık 《yerli ırkın ıslahı ve geliştirilmesi 》alanında önemli ilerlemeler kaydedildi.Tüm bunlar 0 (sıfır) enflasyona gerçekleştirildi. Ortalama kalkınma hızımız % 7 dır. Bunlar ATATÜRK’ÜN Yurtta Barış Dünyada Barış politikaları sayesinde gerçekleştirilmiştir.Cumhuriyet kurulduğunda Milli Gelirimiz《GSMH》Kişi başına 50 dolardı.1931 de 500 dolara yükselmiştir.1938 de 750 dolara çıkmıştır.ATATÜRK kimdir sorulduğunda?İşte Büyük dayının kısa bir ďonemde yaptıklarının özetinin özetini yazmaya çalıştım.Cumhurbaşkanı Erdoğanı Cumhuriyet dönemini eleştirdiği ve iki ayyaşın ve ekibinin kurduğu Cumhuriyetin ilk yıllarında bunlar yapıldı ve komşularımızla hep barış içinde bir politik tercih uygulandı.Bu gün gelinen nokta etrafı ateş çemberi bir ülke durumundayız.Sıfır sorundan çok yönlü sorunlarla boğuşan ve Ortadoğu bataklığına saplanan bir ülke konumundadır.Çozüm:ATATÜRK’ÜN dış politikasına tekrar geri dönmek ve ulusal kalkınmasını yine ATATÜRK’ÜN Tam Bağımsızlık ilkesine uygun bir politik tercihe yönelmekle mümkün olabileceğini tüm dünya ya ispat edebilirsiniz.Yüce Önderimiz ATATÜRK’Ü bu vesile ile yeniden rahmet,minnet ve şükranla anıyorum.Işıklar içinde uyu.Vatan ve Millet sana minnettardır.Bağımsızlik benim Karakterimdir diyen bir liderin ilke ve devrimlerini yaşatmak bu milletin boynunun borcudur.
Emekli Tarih Öğretmeni
Mukaddes AKMAN