Türkiye’yi İşgalden Sorumlu Yunan Yöneticileri ve Askerleri Yargılanıp Kurşuna Dizildi

Yunanistan Parlamentosunun 9 Eylül 2014 günü kabul ettiği yasa, soykırımı “inkar edenler” için ceza yaptırımı getiriyor.
Basında yer alan haberlerden yasanın içeriğini doğru dürüst anlayamadık.
Araştırıyoruz, Aydınlık hepimizi aydınlatacak.

Yasa, anladığımıza göre Yunanistan parlamentosunun tanıdığı soykırımların inkârını cezalandırma amacını taşıyor.
İstiklâl Savaşımızı “soykırım” olarak suçlayan bir anlayışla karşı karşıyayız.

Uşak Milletvekili Sayın Dilek Akagün Yılmaz, bütün vatanseverler gibi bu konuda çok duyarlı.
İngiliz emperyalizminin Anadolu’ya sürdüğü orduların yaptıklarıyla ilgili bilgileri topluyor.

YUNANİSTAN PARLAMENTOSUNUN ÖNÜNDEKİ TARİH SORUSU
Yunanistan Parlamentosu, çok önemli bir tarih sorusuyla yüz yüze gelmiş bulunuyor:

Yunan Orduları Anadolu’da ne arıyordu?
Soykırıma uğrayan Rum halkını kurtarmak için mi gelmişlerdi?
O zaman Yunan askerini Anadolu’ya süren hükümet yetkililerini ve komutanları niçin yargılayıp idam ettiler?

VATANA İHANETTEN YARGILANAN BAŞBAKANLAR VE BAKANLAR
Bilindiği gibi 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu İzmir’i kurtardı.
Hemen iki gün sonra Yunanistan’da devrim oldu ve kral tahttan indirildi.
Yeni Hükümet, Anadolu’yu işgal etmeye kalkanları “Savaş suçlusu” ilan etti.
Anadolu’yu işgal edenler, Yunanistan’a ihanet etmişlerdi.
Yargılama sonucunda bakınız kimler idama mahkum edildi:

– Eski başbakanlardan Dimitri Gunaris,
– Yine eski başbakan Petros Protopapadakis,
– Bir başbakan daha Nikolaos Stratos,
– Gunaris ve Protopapadakis hükümetlerinde Dışişleri Bakanı Georgias Baltatsis,
– Gunaris Hükümetinde İçişleri Bakanı olan işgalci general Georgios Hacianestis.
– Prens Andrew.

KURŞUNA DİZİLEREK İDAM EDİLDİLER
Yargılama 28 Kasım 1922 günü sona erdi.
Yunan Mahkemesinin kararına göre, Anadolu’yu işgal eden hükümetlerin sorumluları “vatana ihanet” suçunu işlemişlerdi.
Cezaları idamdı.
Üç başbakan ve iki bakan, karardan iki saat sonra kurşuna dizilerek infaz edildiler.
Aynı suçtan yargılanıp mahkum olan Prens Andrew kaçtı.
Olay tarihe Altılar Davası olarak geçti.

2010 YILINDAKİ AKLAMA
Kurşuna dizilenlerin torunları dedelerinin vatan haini olmadıkları iddiasıyla 2010’da Yüksek Mahkemeye başvurarak yeniden yargılama istediler.
Bunun üzerine dava tekrar ele alındı.
Devir değişmişti.
Yunanistan’ı Türkiye’nin üzerine sürme misyonu geri gelmişti.
Yunan Mahkemesi aradan uzun süre geçtiği ve 1922 yılındaki verilerin yanıltıcı olduğu gerekçesiyle 1922 yılında kurşuna dizilenlerin itibarlarını iade etti.

ANADOLU’YU İŞGAL=YUNANİSTAN’A İHANET
Emperyalistlerden görev alarak komşuyu işgale kalkışmak ve yüzbinlerce Anadolu insanının kanına girmek, 1922 yılında vatana ihanet suçuydu.
O zaman vatanı savunmak, insan hakkıydı, her milletin hakkıydı.
Vatanını savunanlar, ne zamandan beri soykırımcı oldu?
Anadolu’yu işgale kalkışmak, Yunanistan’a ihanettir.
1922 yılındaki Yunan Yargısının hükmü budur.
Tarihin hükmü de budur.
Yalnız tarihin hükmü mü?
Günümüzün vicdanında da hüküm aynı hükümdür.
Ege’nin Batı kıyısından baktığınız zaman, Türkiye’ye saldırmak, Yunanistan’a ihanettir.

Yunan Parlamentosunun Türkiye’yi hedef alan yasalar çıkartması, Yunanistan’da özgürlüğe ve barışa katkıda bulunmaz.
Doğu Perinçek