TÜRK HUN TARİHİNİ YABANCILARDAN ÖĞRENİYORUZ?

ATTİLA’NIN HEDEFİ

Fransız tarihçi yazar Marcel BRİON, Büyük Hun İmparatoru Attila‘nın büyük idealini şöyle sıralamaktadır:

“Büyük Hun imparatoru Attila, güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her tarafı kendi yönetiminde birleştirmeyi düşlerdi. Roma imparatorluğuna da bu birlik içinde bir yer ayırmıştı.
Avrupa halklarını da bir birlik halinde, ilk Avrupa Birliği‘ni oluşturarak, kendi yönetimi altında idare etmek istiyordu.
Attila‘nın bu planı, onun dehasının bir eseridir.
Bu plan; Attila’dan yardım isteyen ve kendilerini de yönetmesini isteyen, Galya‘lıların, İberya‘lıların, Britan‘ların, İskandinav‘ların ve Yunan‘lıların da isteğiyle ortaya çıkmıştı.

Attila‘nın planları şöyleydi:

1- Hunların Asyalı kabileleri itaat altına almak.
2– Volga‘dan Tuna‘ya kadar yerleşik çeşitli Hun kabilelerini ve İspanya’da, Galya’da, İtalya‘da bulunan Hun askeri kıtalarını tek bir hükümdarın idaresi altında toplamak.
3- Bu dağınık unsurlardan tek bir millet meydana getirmek.
4- kendisine bağlı veya müttefik olan Slav ve German milletlerini Hun milletine ilhak etmek.
5- Avrupa’yı zaptetmek.
6- Roma ve Bizans hazinelerinin servetleriyle zenginleştikten sonra Asya üzerine yürümek.
7- Nihayet İranı, Çin‘i, Hint‘i itaat altına almak.
8- Asya’nın zaptından sonra Afrika’ya yönelmek, Akdeniz havzasının tamamını ele geçirmek emelini taşıyordu.
Attila bu suretle Çin Denizi’nden Cebelitarık Boğazı’na kadar bütün Avrupa Asya’ ya hakim olmak, bu alanın tamamını tek bir Hun İmparatorluğu bayrağı altında toplayacak, bütün cihana Hakan olacaktı.
Attila’nın büyük emeli buydu.”

MARCEL BRİON – (1895-1984)
Fransız akademisi üyesi
Tarihçi yazar. Avarlar ve Hun tarihi araştırmacısı.

Roma İmparatorluğunu, Bizansı ve Avrupa milletlerini egemenliği altına alarak vergiye bağlayıp yöneten Attila, bir taraftan da Asya’ya, Çin’e gidip geliyor, Asya’yı da kontrolü altında tutuyordu.
Sarayında dünyanın her tarafından gelmiş insanlar vardı. Bunlar arasında Galya Reisleri, Selt asilleri, Germanlar, Afrikalılar, Rumlar, İranlılar ve İspanyollar vardı.
Bunların çoğu kendi ülkelerindeki baskı ve zulümlerden kaçıp Hun Başbuğuna iltica eden insanlardı. Attila‘yı kurtarıcı olarak görüyorlardı.

Ancak Attila ani ölümüyle tarihi amacını tamamlayamasa da, milletinin en büyük yol gösterici önderlerinden biri olmuştur.
Bakınız Türk tarihinin büyüklüğünü Çinli, Rus, Macar, Danimarkalı ve Fransız tarihçilerinden öğreniyoruz. Bizim eğitim kurumu 71 yıldır ABD’nin emrinde olduğundan, Türk tarihi yerine, Arap tarihini, Avrupa hayali tarihini öğretiyorlar.

Oysa Türk çocukları atalarının kabiliyet ve başarılarını öğrendikçe daha büyük işler yapmak için kendilerinde kuvvet bulacaklardır.

         KENAN ÖZEK